ב"ה יום חמישי, כ"ה תשרי תשפ" | 24.10.19
גלריית נוף

בני שמחה
ז' בטבת תשס"ז