ב"ה ערב ש"ק, כ" אלול תשע"ט | 20.09.19
הבאנקעט / גלריה ד

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז