ב"ה יום חמישי, ט"ז חשוון תשפ" | 14.11.19
הבאנקעט / גלריה ב

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז