ב"ה ערב ש"ק, כ" טבת תשפ" | 17.01.20
הבאנקעט / גלריה א

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז