ב"ה יום רביעי, כ"ג סיון תשע"ט | 26.06.19
הבאנקעט / גלריה א

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז