ב"ה יום שלישי, ט"ז אייר תשפ"ב | 17.05.22
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז