ב"ה יום רביעי, ט"ז סיון תשע"ט | 19.06.19
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז