ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ז שבט תשפ" | 22.02.20
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז