ב"ה מוצאי ש"ק, ט"ו אדר תשפ"א | 27.02.21
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז