ב"ה יום חמישי, י"ט אלול תשע"ט | 19.09.19
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז