ב"ה יום ראשון, י"ט חשוון תשפ" | 17.11.19
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז