ב"ה ערב ש"ק, ט"ו כסלו תשפ" | 13.12.19
תמונה מרכזית / גלריה ד

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז