ב"ה יום חמישי, ט"ז חשוון תשפ" | 14.11.19
תמונה מרכזית / גלריה ד

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז