ב"ה יום חמישי, י"ז סיון תשע"ט | 20.06.19
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז