ב"ה יום שלישי, ט"ז אייר תשפ"ב | 17.05.22
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז