ב"ה יום חמישי, ט"ז חשוון תשפ" | 14.11.19
אוהל

בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז