ב"ה ערב ש"ק, כ" טבת תשפ" | 17.01.20
אוהל

בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז