ב"ה יום חמישי, ט"ז חשוון תשפ" | 14.11.19
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז