ב"ה יום רביעי, כ"ג סיון תשע"ט | 26.06.19
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז