ב"ה יום ראשון, י"א ניסן תשפ" | 05.04.20
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז