ב"ה יום שני, י"ז אדר תשפ"א | 01.03.21
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז