ב"ה ערב ש"ק, כ" טבת תשפ" | 17.01.20
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז