ב"ה יום חמישי, ט"ז חשוון תשפ" | 14.11.19
בחדרו של הרבי

ישראל ברדוגו
כ"ה בחשוון תשס"ז