ב"ה יום חמישי, ט"ז חשוון תשפ" | 14.11.19
גלריה שחרית 2

כ"ה בחשוון תשס"ז