ב"ה ערב ש"ק, י"א תמוז תשפ" | 03.07.20

כ"ט בניסן תשס"ו