ב"ה ערב ש"ק, כ"ד מנחם-אב תשפ" | 14.08.20
ביקור הרבנים הראשיים

ט"ו בתשרי תשס"ח