ב"ה יום חמישי, ג' אייר תשפ"א | 15.04.21
 
מזל טוב לחתן הת' מענדי קפלון מאילת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה מושקי בוטמן מלוד
ח' בשבט תשפ"א איחולים