ב"ה יום שלישי, ח' כסלו תשפ"א | 24.11.20
 
מזל טוב לחתן הת' יוסף אריה שולמן מלוד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה ברכה דדון מבני ברק
כ"א באלול תש"פ איחולים