ב"ה ערב ש"ק, י"ח תשרי תשפ"ב | 24.09.21
 
מזל טוב לחתן הת' ישראל חסין מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקי קטורזה מוינה
כ"ז באלול תש"פ איחולים