ב"ה יום שלישי, כ"ה אדר תשפ"א | 09.03.21
 
מזל טוב לר' ישראליק וחיה זלמנוב מלוד להולדת הבת
י"ג באלול תש"פ איחולים