ב"ה ערב ש"ק, ט' שבט תשפ"א | 22.01.21
 
מזל טוב לחתן הת' מענדי לוינזון מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה יהודית קעניג מלוד
כ"ט בתמוז תש"פ איחולים