ב"ה מוצאי ש"ק, י"ח חשוון תשפ" | 16.11.19
 
מזל טוב לחתן הת' לוי שארף מביתר עלית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מינדי שיפמן מביתר עלית
ח' באלול תשע"ט איחולים