ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ז שבט תשפ" | 22.02.20
 
מזל טוב לחתן הת' לוי גוביץ מאלעד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקי ליפש מנתיבות
י"ט בתמוז תשע"ט איחולים