ב"ה מוצאי ש"ק, י"ד סיון תשפ" | 06.06.20
 
מזל טוב לר' בנימין ומושקא גליס מדימונה להולדת הבת
ט"ו בסיון תשע"ט איחולים