ב"ה ערב ש"ק, כ" אלול תשע"ט | 20.09.19
 
מזל טוב לר' בנימין ומושקא גליס מדימונה להולדת הבת
ט"ו בסיון תשע"ט איחולים