ב"ה ערב ש"ק, ו' סיון תשפ" | 29.05.20
 
מזל טוב לר' בנימין ומושקא גליס מדימונה להולדת הבת
ט"ו בסיון תשע"ט איחולים