ב"ה יום שני, ט"ז אלול תשע"ט | 16.09.19
 
מזל טוב לר' בנימין ומושקא גליס מדימונה להולדת הבת
ט"ו בסיון תשע"ט איחולים