ב"ה יום רביעי, י"ז אייר תשע"ט | 22.05.19
 
מזל טוב לחתן הת' יוסי ריבק מבני ברק לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הילה אורן מירושלים
י"ד בכסלו תשע"ט איחולים