ב"ה יום רביעי, י"ז אייר תשע"ט | 22.05.19
 
מזל טוב לחתן הת' דובי תמרי מצפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הדס ברנדווין מירושלים
י"ד בכסלו תשע"ט איחולים