ב"ה יום שני, ט' טבת תשע"ט | 17.12.18
 
מזל טוב לחתן הת' דובי תמרי מצפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הדס ברנדווין מירושלים
י"ד בכסלו תשע"ט איחולים