ב"ה מוצאי ש"ק, ח' ניסן תשע"ח | 24.03.18
 
מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ח איחולים