ב"ה יום שני, ט' טבת תשע"ט | 17.12.18
 
מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ח איחולים