ב"ה יום חמישי, ח' תמוז תשע"ח | 21.06.18
 
מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ח איחולים