ב"ה מוצאי ש"ק, ט' אדר תשע"ח | 24.02.18
 
מזל טוב לר' שמואל ורעייתו מן להולדת הבן
כ"ו בשבט תשע"ח איחולים