ב"ה מוצאי ש"ק, ט' אדר תשע"ח | 24.02.18
 
מזל טוב לר' שניאור ורעייתו ויינפלד מביתר עלית להולדת הבת
כ"א בשבט תשע"ח איחולים