ב"ה מוצאי ש"ק, ט' אדר תשע"ח | 24.02.18
 

מזל טוב לר' מנחם מענדל וחנה נוטיק מצפת להולדת הבת

כ"א בשבט תשע"ח איחולים