ב"ה מוצאי ש"ק, ל" סיון תשע"ז | 24.06.17
 
מזל טוב לחתן הת' שלום כהן מביתר עלית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חני חסקינד מירושלים
כ' בסיון תשע"ז איחולים