ב"ה מוצאי ש"ק, ל" סיון תשע"ז | 24.06.17
 
מזל טוב לחתן הת' יוסי טייטלבוים מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מוסי הבר מקרית מלאכי
כ' בסיון תשע"ז איחולים