ב"ה מוצאי ש"ק, ל" סיון תשע"ז | 24.06.17
 
מזל טוב לר' ברוך ורעייתו רייכמן מכפר חב"ד להולדת הבן
י"ט בסיון תשע"ז איחולים