ב"ה מוצאי ש"ק, ל" סיון תשע"ז | 24.06.17
 

מזל טוב לחתן הת' יוסי ברוד מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקה קורצוויל מדנייפרופטרובסק

ולהוריהם: ר' ישראל ופראדי ברוד, כפר חב"ד. ר' מנחם מענדל ודליה קורצוויל, דנייפרופטרובסק, אוקראיינה.

כ"ז בסיון תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' אליהו ואסתר לוי מכפר חב"ד להולדת הבן

ולהוריהם: ר' דניאל ורות כהן, כפר חב"ד ב'. ר' דב וצביה לוי, צפת.

כ"ז בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לשלוחים ר' לייבלה ומירי רבינוביץ מאשקלון להולדת הבן
כ"ו בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל גולדשמיד מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שיינא ליבא קסלמן מדטרויט
כ"ו בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מתתיהו חריטאן מוויניפג, קנדה, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חנה לנדא מטורונטו, קנדה.

ולהוריהם הרב ישראל ורחל לנדא, טורונטו, קנדה. הרב יצחק יעקב ורעייתו חריטאן, ויניפג קנדה.

ולזקניהם: הרב משה יהודא לייב והרבנית לנדא, בני ברק. הרב פנחס וחיה קארף, קראון הייטס.


כ"ו בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שניאור ליפשיץ מביתר-עילית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה מושי לסקר מכפר חב"ד
כ"ו בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן התמים לוי מושקוביץ מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עם הכלה מושקי כהן מנחלת הר חב"ד.

להורים: הרב עמוס וריבי מושקוביץ, כפר חב"ד, והרב אלחנן ופנינה כהן, נחלת הר חב"ד
כ"ו בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' אהרון מסעוד מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חי' מושקא מלכא מניו יורק
כ"ה בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב! לחתן התמים מנחם מענדל קולסקי מפריז, צרפת, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג פייגא ענדע מס. פאולו, ברזיל.
כ"ה בסיון תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' שמואל ורות ריבר מאלקנה לרגל הולדת הבת

להוריהם: ר' משה ומרים ריבר מפתח תקווה, והגב' רינה כהן (לייכטר) מירושלים.

כ"ד בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' לוי רבינוביץ מביתר עלית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה אסתי מנדלזון מכפר חב"ד
כ"ב בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' חיים צבי וחני הרשקוביץ מכפר חב"ד להולדת הבת
כ"ב בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' דניאל ודבורה בלשניקוב מביתר עלית להולדת הבן
כ"ב בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' יאיר וחני פריגן מרמת גן להולדת הבן
כ"ב בסיון תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' מנחם-מענדל רסקין מפרנפוקט לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה לאה ברוד מכפר חב"ד

ולהוריהם: הרב שלמה וחנה רסקין פרנקפורט, גרמניה. הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף ורעייתו הרבנית גיטה.

כ"א בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שלום כהן מביתר עלית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חני חסקינד מירושלים
כ' בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' יוסי טייטלבוים מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מוסי הבר מקרית מלאכי
כ' בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' מענדי ורעייתו כהן מביתר עלית להולדת הבת
י"ט בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' ברוך ורעייתו רייכמן מכפר חב"ד להולדת הבן
י"ט בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' ארי ברוד מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג לאה לייטר מצפת
י"ט בסיון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שמואל דיקשטיין מבאר שבע לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת הראל מנצרת עלית
י"ט בסיון תשע"ז איחולים