ב"ה יום שני, ג' ניסן תשע"ח | 19.03.18
 
מזל טוב לר' דובי וחני אלפרוביץ' להולדת הבת
ג' בניסן תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' ניר ורעייתו צוקרמן מירושלים להולדת הבת
ג' בניסן תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מיכאל ורעייתו גנזמן מקרית מלאכי להולדת הבן
ג' בניסן תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' לוי ורבקה מרינובסקי מקרית מלאכי להולדת הבת 

ג' בניסן תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל קונסטנטיני מנתניה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג ברכה דובקין מצפת
כ"ט באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לר' שניאור-זלמן ורבקה פלדמן מכפר חב"ד לרגל הולדת הבת בשעטו"מ.

ברכות להוריהם: ר' ברוך ויהודית פלדמן מכפר חב"ד ור' שלמה וחנה מרגולין מכפר חב"ד.


כ"ח באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לחתן הת' שניאור-זלמן אייזנברגר ממגדל העמק לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקה ריבקין מכפר חב"ד.

ברכות להורים: ר' משה אייזנברגר ורעייתו חנה ור' שמעון ריבקין ורעייתו שטערנא-שרה.
כ"ח באדר תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' מיכי פיקרסקי מתל אביב לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה רישי וובר מדנייפרופטרובסק, אוקראינה

ולהורים: הרב יוסף-יצחק ואסתר פיקרסקי תל אביב. ר' משה ושושנה וובר דנייפרופטרובסק.

כ"ז באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לחתן הת' שניאור זלמן ובר-ארליך מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חיה מושקא אדרעי מכפר חב"ד.

ברכות להורים: הרב עידו יצחק ובר-ארליך ורעייתו ור' מני אדרעי ורעייתו.
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' אבשלום והילה ליסק מלוד להולדת הבת
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' אוהד ולאהלה ריגר מקרית מלאכי להולדת הבת
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' ניסים וטובהלה יהושע מלוד להולדת הבת
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לחתן הת' מענדי לבקובסקי מבאפלו, ניו יורק, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חיה-מושקא וייספיש ממונטריאול, קנדה.

ברכות להורים: ר' לייזר וחני לאבקובסקי ולר' לוי וחני וייספיש.

לזקניהם: משפחת קוק מכפר חב"ד, משפחת לבקובסקי מקראון הייטס, משפחת וייספיש ומשפחת יארמוש.
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לחתן הת' שלום לאזאר ממוסקבה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה הינדא פרקש מבואנוס איירס, ארגנטינה.

ברכות להורים: רבה של רוסיה השליח הרב בערל לאזאר ורעייתו חנה, והמשפיע הרב אשר פרקש ורעייתו רינה.


כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל לרר מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת זלמנוב מצפת
כ"ה באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' ידידיה ויפעת חסין מכפר חב"ד להולדת הבן
כ"ה באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שלום ויגלר מיוהנסבורג לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה איידל דינה אוסטר מקראון הייטס
כ"ה באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שניאור-זלמן לבקובסקי מברינוא, צרפת, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חיה-מושקא אקסלרוד מצ'רקאסי, אוקראינה
כ"ה באדר תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' בנימין גולדשמיד מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג עדינה ליפסקר מקרית מלאכי 

כ"ה באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' חיים רייניץ מביתר עלית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג פרל קירובסקי מסידני
כ"ד באדר תשע"ח איחולים