ב"ה יום ראשון, י"ט מנחם-אב תשפ" | 09.08.20
אדמו"רי סאטמר וחסידי חב"ד בשנה האחרונה
אדמו"רי סאטמר וחסידי חב"ד בשנה האחרונה צילום: שטורעם
"לבטל את החרם על כשרות סאטמר" ● דעה

סאטמר, שביזו את חב"ד והרבי, היום אדמו"ריהם מבקרים בבתי חב"ד, חסידיהם באים לכינוס השלוחים, עוזרים בגשמיות, בכסף, לשלוחים וכו'. האם אין כאן תשובת המשקל? ● לכן, בנוגע למעשה, הנני בא להציע לרבני חב"ד לדון בנושא, ויש לקוות גם להוריד את החרם דבר שיקרב ויגרום לתועלת רבה
מאת יוסי טאוגער

אפתח ואומר: אני מודע לאפשרות שתוכן הדברים יפתחו תיבת פנדורה וכנראה יעוררו דובים מרבצם. אפשר לצפות שאקבל תגובות רבות, לאו דווקא חיוביות. בכל זאת, ואשר על כן, הנני מוסר הודעה: כן, הנני צעיר לימים, אינני יודע הרבה, במיוחד על פרשה זו, אולי לכן – הנני מרשה לעצמי לכתוב את הדברים.

אני מתכון ליחסי ליובאוויטש וסאטמאר.

ראשית היסטוריה, (ככל הידוע לי) בקיצור עכ"פ: בשנות הלמ"ד או לפני כן אברך חב"די הותקף על ידי כמה מחסידי סטמאר (ככל שידוע לי היו שלושה מקרים כאלו), תוך סיכון חייו. בזמנו הרבי מחה על הדברים ואמר שהוא אינו מבין מדוע רבני סטאמר אינם יוצאים במחאה על ענין זה.

כתוצאה מזה הרב דבורקין ע"ה, רבה של שכונת קראון הייטס, הוציא חרם, מאז חסידי חב"ד אינם אוכלים את השגחת סאטמר.

אינני בא ח"ו להפחית מחומרת המעשים, או לתת לגיטמציה לענין בשום פנים ואופן. בשורות אלו ברצוני להתייחס לענין אחד בלבד. בהקדים: הרמב"ם פרק ב' (הלכה א') מהלכות תשובה כותב: "אי זו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כח... זהו בעל תשובה גמורה...".

לעניות דעתי, אני סבור שארע כאן עניין דומה. חלק מחסידי בסאטמר עשו באותם ימים מעשה נבלה וכו' (כל אחד בענינו, אלו שהיכו, אלו שלא מחו וכו'), ועל זה מגיעה המחאה באופן הכי נחרץ. אלא, שהיום, שנים רבות לאחר מקרים אלו, מתרחש תהליך הפוך לחלוטין.

לחסיד חב"ד ידוע, ר' שלום רובשקין, מנהל מפעל בשר כשר מהגדולים בארה"ב, נעשה לאחרונה עוול שלא יאומן. לפלא שהראשונים שעשו "טארסק" גדול מהענין ועוזרים בגשמיות, בכסף, תמיכה מוראלית, מארגנים כינוסים וכו' – הם דווקא חסידי סאטמר.

סאטמר, שביזו את חב"ד והרבי, היום אדמו"ריהם מבקרים בבתי חב"ד, חסידיהם באים לכינוס השלוחים, עוזרים בגשמיות, בכסף, לשלוחים וכו'. האם אין כאן תשובת המשקל?

לכן, בנוגע למעשה, הנני בא להציע לרבני חב"ד לדון בנושא, ויש לקוות גם להוריד את החרם דבר שיקרב ויגרום לתועלת רבה.

כאחד המתגורר בניו יורק, אני יכול להעיד מכלי ראשון, על מעשי חסד שונים הנעשים על ידי חסידי סאטמר ללא תמורה כל שהיא, ואדרבה. גם ברמה האירגונית של שכונות חרדיות בברוקלין, קירוב של חב"ד וסאטמאר יכול לסייע רבות, ואני בטוח שכבר נעשה מעט בנידון.

והלוואי שיקום מי מעסקני חב"ד שירים את הכפפה.

ב' במנחם-אב תש"ע