ב"ה יום ראשון, י"ט מנחם-אב תשפ" | 09.08.20
במרכז: הילד אברהם דוד ליברוב ע"ה
במרכז: הילד אברהם דוד ליברוב ע"ה צילום: Gorohov Alexander
דרושה: אחדות ● מאת הרב זלמן ליברוב

לפני חודשים ספורים, שבוע לאחר התאונה המחרידה בה נהרגה הילדה שולה סברדלוב ע"ה, פרסם הרב זלמן ליברוב מאמר נוקב הקורא לאחדות דחופה בין אנ"ש. בשבוע שעבר, הפכו הדברים אקטואליים מתמיד בעקבות התאונה בה קיפח את חייו בנו הקטן, אברהם דוד ע"ה, והוא עצמו נפצע באורח אנוש. מצמרר לקרוא כעת את המאמר הזה

מאת: הרב זלמן ליברוב

אהבת ישראל היא הנושא הכי מדובר, וכולם מדברים ע"ז המון, אך הרי "המעשה הוא העיקר" והנני להציע כאן פעולה הכי ממשית, משהו שלכאורה לא יתכן שמישהו יוכל לסרב לה, אמנם אולי בעיני רבים היא לא מעשית ובלתי אפשרית, אך לפני שתמשיכו לקרוא הנני להעתיק קטע משיחת כ"ק אדמו"ר הקודם מקיץ תרפ"ו (ע' 107):

"מקובלני מכבוד אבי זצ"ל שאם רוצים לעשות איזה דבר מצווה וקיר עומד לנגד הדרך - צריכים להכות במצח בקיר עד שיפתח פתח ללכת".

ב"ה. לכבוד "רבני ליובאוויטש (בכל מקום ומקום)"

אם בשנת תשמ"ז אמר הרבי בכאב לב שפטירתו של הבחור (חיטריק ע"ה) הי' סימן מלמעלה בהמשך לסימנים יותר קלים שלא הבינו, שהקב"ה רוצה אחדות, הרי רבו מספור ר"ל מקרי היפך החיים שקרו מאז במשפחת אנ"ש והשלוחים בתוככי כלל

ישראל, ועוד צרות מצרות שונות.

איך זה יכול להיות, ומדוע מגיע לרבי כאלו ייסורים, לראות שקהל חסידיו עדיין לא תופסים את הסימן מלמעלה, איך זה שכבר עבר כ"ז אדר פעמיים וג' תמוז ומאז צרות בלי סוף עד הרצח של שלוחו של אדם כמותו ממש השלוחים בבומביי הי"ד, ובאיזשהו מקום קשה לומר, אבל הרמב"ם אומר שזה אכזריות שאיננו תופסים שזה לא מקרה נקרית ח"ו אלא סימן מלמעלה.

אמנם הרבה נוהגים לומר "אוי" מה אפשר לעשות, שהמשיח יבוא, אין לנו לישען אלא על אבינו שבשמים וכיו"ב, ובזה העניין נשאר עד שר"ל לא תקום פעמיים צרה.

אפשר בפירוש לעשות!!!

שתי הוראות שלכאורה אפשר לומר עליהם שניתנו במיוחד עבור תקופה זו, והראי' הכי טובה לזה היא שהס"מ שם את כל כוחותיו שלא יקום ולא יהי', ואנחנו לגיון של מלך אסור לנו לתת לו יד ח"ו.

א) שיחת ב' אדר ה'תשמ"ח:

ולכן, בכל ענין וענין, הן בענינים הפרטיים והן בענינים הכלליים כו', יש להתנהג ע"פ הוראת הבד"צ של רבני ליובאוויטש (בכל מקום ומקום), שעל ידם נמשכים ומתגלים פסקי התורה (שמשה קבל כו' ומסרה כו'")

ב) שיחת ש"פ תזריע מצורע ה'תנש"א ועוד:

"וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה ('מלכות שבתפארת') היא הדרך ישרה לפעול התגלות וביאת ה משיח והגאולה בפועל ממש."

הרי יסוד גדול למחלוקת העצומה שקיימת בשני העשורים האחרונים היא העדר הציות לשתי ההוראות הנ"ל, ולכאורה אין דבר יותר פשוט "תיקון שבתיקון" מלכנס כמה וכמה מורי הוראה בפועל ומשפיעים בפועל מכל הצדדים לשולחן אחד שישבו ללא הגבלה של זמן (ואפשר להשיג מימון שיטפל בהוצאות השכר בטלה וכו'), ושיקיימו את המצוות עשה של "ודרשת וחקרת ושאלת היטב" ויתעקשו לחפש את האמת , ובצורה מסודרת יבררו וילבנו את נושא הגאולה מכל כיוון אפשרי, ויגלו חוות דעת בענין, והרי הובטחנו "יגעת ומצאת תאמין".

ולאו דוקא שלכולם צריך להיות אותם הרגשים, ואותה סוג ורמה של חיות, ואותו אופן פעולה, אך אין ספק ואפי' ספק ספיקא שבאם יהי' קירוב הדעות יהי' גם קירוב הלבבות, ובוודאי לא יהי' ר"ל שנאה, ובמילא יפסיקו למות כל שבועיים עוד ילד ועוד ילדה ועוד אברך, ועוד אלמנה ועוד יתומים, ועוד גט ועוד ילד שעזב את דרך ה' ר"ל ור"ל, עד מתי!!!

ועיקר העיקרים, הרי הרבי הבטיח שקיום הוראה זו היא ה'דרך ישרה' לפעול התגלות וביאת ה משיח והגאולה בפועל ממש."

כל אחד מהחותמים ירשום ליד שמו את שם הרב או את שם המשפיע שהוא בוחר לתפקיד החשוב והגורלי הזה (נא לבחור רבנים שהם מורי הוראה בפועל ומשפיעים בפועל), ואז כולנו נפנה לעשרת השמות הכי מבוקשים, ונדרוש בכל התוקף שירתמו למשימה קדושה זו, להציל את אנ"ש והתמימים והשלוחים בתוככי כלל ישראל בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש".


כ"ה בטבת תש"ע