ב"ה יום ראשון, י"ט מנחם-אב תשפ" | 09.08.20
אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: שטורעם
על ילדים אי אפשר לעבוד ● מאמר דעה

הציבור אינו טיפש, הנוער החב"די במיוחד אינו טיפש, ואי אפשר 'לעבוד' עליו. הנוער קולט את ה"מסרים הכפולים", והמסר שהוא קולט ומפנים שהעסק הוא 'בלוף' ח"ו וח"ו. גם אם הוא אינו סר מהדרך מיד, הרי שזרעי הפורענות כבר נזרעו בו, ומכאן הדרך להתדרדרות חס וחלילה קצרה ■ הדברים חמורים שבעתיים, כאשר מפעלי החינוך עצמם נהפכו לתעשייה של בלוף כבוד ושליטה, ואין להאריך ■ הרב זושא וולף כותב על רשמיו מקעמפ "גן ישראל" ארץ הקודש ומסר נוקב לצידם


מאת הרב זושא וולף

כל מי שהיה אתמול בשעות הצהרים במתחם מחנה הקיץ "גן ישראל" ארץ הקודש, במסגרת יום ביקור ההורים, לא יכול היה שלא להתפעם.

מבלי להשתמש במילים נמלצות, מבלי צורך להגיע למילים גבוהות, העובדות מדברות בעד עצמן: "גן ישראל" ארץ הקודש הוא היום פס הייצור ו"כור ההיתוך" האולטימטיבי לחינוך חסידי חווייתי בדרך הישרה, להתקשרות אמיתית אל הרבי, שהשפעתו החינוכית ניכרת על השנה כולה.

הסלוגן "מנדי חדש חזר הביתה" אינו סיסמא פרסומית או הברקה קריאטיבית גרידא, אלא עובדה מוצקה. השנה, בבקרי בקעמפ לראשונה כהורה לחניך בו, אני רואה את השינויים לטובה בבני כבר לאחר שבוע ימים, עוד בהיותו בקעמפ עצמו.

אגב, תהא זו טעות לחשוב כי כל שלוש מאות וחמישים חניכי הקעמפ באו מאותו "שטאנץ" חסידי, מאותו פס ייצור חינוכי ב"אהלי תורה" בכפר חב"ד ודומיו.

ההיפך הוא הנכון, נרשמים ומתקבלים למחנה הקיץ ילדים מרקעים שונים, בעלי רמות שונות של הנהגה חסידית, מבתים בעלי אופי חסידי שונה רחב ומגוון, מפינות שונות ברחבי העולם. כולם יחד עוברים את "פס הייצור" ו"כור ההיתוך" של הסדן החסידי, המנוהל רובו ככולו על ידי תלמידי ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית בכפר חב"ד.

בשיחה אתמול עם כמה ידידים חברי כיתתי לשעבר בתות"ל המרכזית, אף הם הורים כיום לחניך או שניים בקעמפ, לא יכולנו שלא לערוך השוואה מתבקשת לתקופתנו בשבת תחכמוני בישיבה בכפר חב"ד, בסך הכל לפני חמש-עשרה שנה.

הימים היו ימי האור בליובאוויטש. חיינו את הרבי יום יום ככל האפשר. 'ליקוטים' ו'הנחות' טריים מידי שבוע, 'שידורים' כמעט מידי יום, נסיעות לרבי לחודש החגים על בסיס שנתי וכולי. אולם החיות, ההתלהבות, והחום החסידי שחדורים בהם תלמידי הישיבה כיום, ה'גנרלים', ה'מפקדים' והמדריכים בקעמפ "גן ישראל" ארץ הקודש – הרי זה שלא בהשוואה לתקופתנו אנו, ולמעליותא.

מי מדבר על כך שבאותם שנים לא רחוקים, המושגים של ניהול 'קעמפ' וחינוך שלוש מאות וחמישים ילדים על ידי בחורים צעירים, על כל המורכבות הרבה הכרוכה בכך – היו דברים שאינם בגדר כלל אך לפני חמש עשרה שנה.

אין ספק, כי "קלקלתנו זו תקנתנו". דווקא בימים אלו כאשר החושך יכסה ארץ, וזה שנים ארוכות וקשות לחסידות חב"ד - ניתנו לתלמידי התמימים כוחות מיוחדים שלא היו בעבר, ליזום לארגן ולהפעיל מפעל חינוכי כה נפלא שאין שני לו, ולחנך מאות ילדים בדרך החסידית הישרה והיחידה להתקשרות אל הרבי.

רבים ניסו לפענח את סוד ההצלחה החינוכית והחסידית של מחנה הקיץ "גן ישראל" ארץ הקודש. בדברים שנשא אתמול במגרש המסדרים יו"ר מחנה הקיץ הרב חיים קפלן, אמר "עד השנה היינו מחנה הקיץ הטוב ביותר בארץ, השנה ברוך השם אנו גם הטובים ביותר וגם הגדולים ביותר".

מה סוד ההצלחה של "גן ישראל"?

בתקופה האחרונה עומד על סדר היום והשיח הציבורי החב"די משבר החינוך. הכמות ההולכת וגדלה לצערנו של נוער נושר ובעיות חינוכיות מכל התחומים, הביא לנסיונות של בירור חב"די פנימי ומעמיק, להקמת של ארגוני חינוך וועדות חינוך כאלה ואחרות, ערבי חינוך ופעילויות מגוונות בתחום החינוך.

מכללי היסוד בחינוך הם אלו:

א) שלילת המסרים הכפולים. ידוע הדוגמה מאותו אב שבמשך כל התפילה פטפט עם חבריו לשולחן בבית הכנסת, בעוד הוא דורש מבנו להתפלל בכוונה ומתוך הסידור... הדוגמה האישית של ההורים היא הכלל היסודי והראשוני בחינוך. לעמוד מאחורי המסרים החינוכיים והחסידים אותם מעבירים, ולנהוג על פיהם ללא כחל ושרק.

ב) הילדים קולטים ומרגישים הכל. אי אפשר 'לעבוד' ולרמות את הילדים. הם רגישים וקולטים הרבה יותר ממה שנדמה לנו. כאשר אומרים דברים שלא מתכוונים אליהם באמת אלא מן השפה ולחוץ, או כאשר ההורים מתנהגים אחרת מהמסרים החינוכיים אותם מנסים להעביר, הילד קולט מיד אם הדברים הם אמת או חלילה בבחינת 'בלוף'.

ככל שכללי חינוך אלו הנם עקרונות יסוד במשפחה במובנה הפרטי והמצומצם, כך כללים אלו הם עקרוניים ויסודיים ב'משפחה' החב"דית במובנה הרחב והכוללני - "חסידים איין משפחה", משפחת החסידים.

אכן, לצערנו הבעיות החינוכיות הם רבות ומגוונות. כל מקרה לגופו, כל מקום לגופו, ואין בעיה אחת דומה לחברתה. אולם הבעיה המרכזית שנזקה החינוכי הוא הגדול ביותר – היא בעיית ה'מסרים הכפולים'.

כשאומרים 'רבי' ומתכוונים ל"מי בראש", כשאומרים "התקשרות" ומתכוונים ל"מחלוקת", כשאומרים "חינוך" ומתכוונים ל"שליטה", וכשאומרים "משיח" מתכוונים ל"כסף" - זהו לב ליבה של הבעיה החינוכית החב"דית כיום בארץ ובעולם.

הציבור אינו טיפש, הנוער החב"די במיוחד אינו טיפש, ואי אפשר 'לעבוד' עליו. הנוער קולט את ה"מסרים הכפולים", והמסר שהוא קולט ומפנים שהעסק הוא 'בלוף' ח"ו וח"ו. גם אם הוא אינו סר מהדרך מיד, הרי שזרעי הפורענות כבר נזרעו בו, ומכאן הדרך להתדרדרות חס וחלילה קצרה.

אין זה סוד כי בשכונת המלך קראון הייטס, מחזורים שלמים של צעירים סרים מדרך הישר. מבלי לנקוב במספרים, מספרים גדלים והולכים של צעירים וצעירות נוטשים את מוסדות החינוך, פורקים עול ועוזבים את בתי הוריהם.

הדברים צריכים להיאמר: ה"מסרים הכפולים" היוצאים מהנהגת קראון הייטס, המחלוקות האין-סופיות, המחנאות והפלגנות, ועל כולנה השימוש הציני והנלוז בשמו הקדוש של הרבי להכשיר כל מחלוקת – הם שורש הבעיה החינוכית עמה אמורים להתמודד בקראון הייטס.

וכאשר ה"מסרים הכפולים" משדרים שהעסק הוא חלילה וחס "בלוף" – התוצאה היחידה האפשרית היא שכבות של צעירים הסרים מדרך הישר.

וכך זה בכל מקום ומקום, בארץ הקודש ובעולם כולו. כשכינוסי אחדות של חסידים נהפכים (או שמלכתחילה מיועדים) לכינוסי מחלוקת ושנאת חינם – אין לך נזק חינוכי גדול מזה. ערבי חינוך וועדות חינוך כאלו ואחרות תועלתם תהיה ככוסות רוח למת. והדוגמאות הם רבות.

הדברים חמורים שבעתיים, כאשר מפעלי החינוך עצמם נהפכו לתעשייה של בלוף כבוד ושליטה, ואין להאריך.

לפני מספר ימים חולקו בבתי הכנסת חוברת שיצאה לאור על ידי "וועדת החינוך החב"די", חוברת שאמורה לעסוק בנושאים חינוכיים גרידא. והנה, כמחצית מהחוברת ה'חינוכית' עסקה בדיווח נרחב על "כנס המנהלים" הפלגני שנערך בתל אביב לפני שבועות אחדים.

מישהו יכול להסביר מה הקשר בין חוברת שאמורה להיות חינוכית לבין דיווח על אירוע פיקטיבי ופלגני? וזהו, כמובן, דוגמה קטנה בלבד.

מבלי להיכנס להשוואות בין כל מחנות הקיץ הפעילים בארץ הקודש, דומה שזהו סוד ההצלחה החינוכית והחסידית הבלתי מעורערת של "גן ישראל" ארץ הקודש.

בלי "מסרים כפולים", בלי מסרים סותרים ומבלבלים (שזהו בעיה מרכזית נוספת שלא עסקנו בה), ועם דוגמה אישית מופלאה של כל גנרל, מפקד ומלמד:

כשאומרים "רבי" ומתכוונים "רבי" – מקבלים "רבי".

כשאומרים "חינוך" ומתכוונים "חינוך" – מקבלים "חינוך".

כ"ב במנחם-אב תשס"ט
 
 
הגב לכתבה

תגובות
33
1. כותרת קולעת. אכן אי אפשר לעבוד על ילדים...
ולכן כור ההיתוך הוא כמובן קעמפ 'צעירי השלוחים'. נקודה!

וגוף המאמר רק מחזק זאת, כמובן
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
2. 100% צודק
כל מלה בסלע
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
3. יפה מאוד
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
4. מילה בסלע!
כל מילה פנינה.
מסכים עם כל מילה!
א' מאנ"ש.
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
5. תפרסמו רק תגובות אוהדות לכתבה?
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
6. מאמר נחמד
אבל לא הבנתי את כולו
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
7. כשאומרים "משיח" ומתכוונים "משיח" – מקבלים "משיח".
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
8. בשורות המחץ של הכותב 'קבור הכלב'
אומרים רבי מתכוונים רבי - נניח
אומרים חינוך מתכוונים חינוך - נניח

אבל משיח? אפילו לא אומרים...

וזה 'כל ימי חייך להביא לימות המשיח' גרסת . . .
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
9. ל-6 ול-7 תקראו שוב המאמר
אנא מכם תהיו אמיתיים כנים ודבקים למטרה למה שאתם מאמינים!!
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
10. על סמך מה אתה אומר שהמוסד הזה ולא אחרים
משדרים מסר 'אחיד' ו'אמיתי'.

הרי, בלי שמות, יש את הקעמפ הראשון שהוקם בארץ. הוא הוקם במסירות נפש ללא כל כוונות כבוד וכו', על כך יעידו כל אותם מדריכים וכו' שמסרו את נפשם והחזיקו את הקעמפ 'ההוא'. הוא זה שעשה את המהפכה בארץ, ומשום מה, אתה שדוגל ב'אמת' לא טורח לציין אותו (למרות שלא טמנת ידיך בצלחת והצלחת לערב פוליטיקה בוטה גם במאמר 'חינוכי' זה....)
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
11. אוי נו באמת
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
12. אסור לשלוח לאורו של משיח. נקודה.
זה מה שאני הבנתי מהכתבה.
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
13. מצטרף לתגובה 8
לעורר מחלוקות, ולכתוב מאמרי שנאה - זה לא חכמה,
להזכיר משיח, כדבר חי ומוחשי זה כבר בעיה גדולה בשבלכם!
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
14. הרב ליפשיץ
כל הכבוד לרב בנימין ליפשיץ שדאג שבכפר חב"ד יהיה לראשונה קעמפ חסידי אמיתי,
בו לא עובדים על ילדים, ומעבירים להם תכנים חסידים אמיתיים, ואהבת ישראל כפשוטו

אבא לילד בקעמפ
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
15. נאה
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
16. מצטרף לקודמי
אכן ישר כח לועד הכפר ולכל הצוות הנפלא שהרים קעמפ לתפארת חסידי וחינוכי בו ילדינו היקרים ספגו המון מסרים חסידיים ללא כחל וסרק.
לדעתי תמה לה עידן המונופול.
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
17. יישר כח גדול
לספרא רבא הרב זושא וולף על הדברים הברורים והנכוחים כשמש.
כתמיד, מאמריו של הרב וולף הם ברורים ונוגעים בליבם של הנושאים, שאחרים מתחמקים מלדון בהם.
יישר כח למערכת שטורעם על פרסום המאמר!
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
18. מאמר נפלא
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
19. על סמך מה הכותב מביע דעה נחרצת נגד קעמפים אחרים?

לא רציני ומאוד לא אובייקטיבי...בואו ניתן לרבי יותר קרדיט על המוסדות שלו,כולל הקעמפים,שב"ה על אף השוני פורחים ומשגשגים...למה ל'צמצמם את הרבי רק לפי ההשגות שלך?
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
20. מצטרף ל-11 נו באמת...
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
21. מסכים עם 8

מה גם שרוב אלו שיוצאים נגד העניין של משיח זה משיקולים כלכלים,מיישרים קו עם הגבירים כדי לא להפסיד את התרומות
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
22. החשיבה הבהירה, הניתוח הקולע, ההתנסחויות המדוייקות
והנגיעה בליבם של הבעיות, עושים את הרב וולף לאחד מטובי הוגי הדעות בחב"ד כיום.
יישר כח הרב וולף על הדברים הנוכחים, אתה לפה לכולנו.
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
23. ב"ה יש היום הרבה קעמפים מוצלחים בחב"ד

וכל אחד מוצא את מקומו בקעמפ המתאים לו,למה חייבים לחפש או להמציא פגמים בקעמפים אחרים???
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
24. שלחתי את הבן לאורו של משיח. מה עכשיו, להוציא אותו משם?
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
25. תסלח לי אבל
קעפמ אורו של משיח (14 שנה כבר) הוא הגדול ביותר (450).
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
26. מאמר חזק!!!
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
27. ושוב שטורם
אתם אתר לא אובייקטיבי וגם לא אפקטיבי נותנים במה לאינטרסנטים וחסרי תוכן אני מקווה שאת התגובה הפעם תכניסו כי הקודמת משום מה לא הכנסתם
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
28. חסר מנהגות בחבד
חסר מנהיגות בחבד ולכן איש הישר בעיניו יעשה והילדים נושרים ונופלים. לכן חייבים ההורים בכל מקום בנפרד או ביחד כמה מקומות (אם יהיה אפשרי לעת הזאת) לקבל החלטה להקים וועד שיהיה מנותק מכל פוליטקה חבדי"ת ויהיה מכוון על ידי רבנים וכל ההורים יקבלו את דעת הרבנים עם הנהגת הוועד וכשלילדים יהיה להם מקור סמכות אחת רבנית נערצת על ידי ההורים והוועד זה יהווה דוגמה אישית ומסר אחד אמיתי והילדים יבנו בלי בלבול אחרת ההורים יראו ח"ו איך בניהם ח"ו נופלים אסור לשקוט בעת כזאת זה בעיתכם ועילכם ההורים לפעול ובהצלחה!
כ"ב במנחם-אב תשס"ט
29. חסרות התמונות
מה'מאמר' הקודם של זושא.
כ"ג במנחם-אב תשס"ט
30. לידיעה..
למי שלא הבין שכתבה זו אומרת:באורו של משיח לא חיים רבי, חיים במסרים כפולים ,וכן צבא הגאולה וכן כל הקמפים, אז ככה הקמעפ שחיים רבי ועוד רבי וכו' וכו' זה רק הקעמפ בצפת ואורו של משיח שם חיים עם מסר חד וברור ולא עם גמגומים.וד''ל. כל הקעמפים האחרים חיים רבי אבל לא ברמה של אורו, עובדה תראו את מספר הילדים באורו ובקמפים אחרים תראו כמה קעפים יצאו מקבוצה זו וראו כמה מקבוצה זו ככה זה שחיים במסרים כפולים זה מספר הקעמפים.
כ"ג במנחם-אב תשס"ט
31. לתגובה 30
זה שיצאו משם יותר חניכים וכיום ישנם יותר חניכים זה בגלל שמקבלים שם ילדים מגיל 5 ואילו" בארץ הקודש" מקבלים ילדים אך ורק מגיל 8 ולא רק זה אלא שהיו הרבה נרשמים שלא יכלו לקבלם בגלל העומס הרב של הילדים שנרשמו השנה
נ.ב. אז אנא תחשוב לפני שאתה כותב ומעיר תגובה ברבים
כ"ג במנחם-אב תשס"ט
32. אנשים...
אנשים,תרגעו
הוא לא כותב שום דבר גד שום קעמפ.
די,מספיק,מוצצים מכל מילה מה שרוצים לשמוע.
אף אחד פה לא ניסה לבוא נגד,(נקרא לזה חד וברור)המשיחיסטם.
הוא כתב על ההחדרה החסידית לילדים בקעמפ ב"ה.
וכתב על נושא שכואב לו ולאחרים,על הילדיםהושרים.
די כבר,אתם מחפשים איפה לראות מה פגעו בכם,מספיק,תרגעו.
חוץ מזה לכל הכותבים על ההשוואות-הייתם באורו,לא?
אז איך אתם יודעים שלא חיים "רבי" בגן ישראל?

"רבי" זה לא מחלוקת,מתי כבר יבינו את זה.
גם את זה הילדים רואים,זה לא מסרים כפולים?
כ"ג במנחם-אב תשס"ט
33. ל - 32
זושא לא כתב "נגד המשיחיסטים"....(-:
למה אתה עושה לו את זה?
כ"ו במנחם-אב תשס"ט