ב"ה יום ראשון, כ"א אייר תשפ"ב | 22.05.22
שני טעמים וטעם אמיתי / דעה

חובה לשבת ולראות קלטות ווידאו של התוועדויות מלאות של הרבי. תעשה זאת איך שתעשה, אבל תעשה זאת • א.ב חרמש • עלה במחשבה


ידועה הוראתו של הרבי ללמוד בימי בין המצרים את הלכות בית הבחירה בספר היד החזקה לרמב"ם, את פרטי המקדש השלישי בספר יחזקאל, משניות מסכתות תמיד ומדות, זאת על פי מאמר חז"ל שעל ידי לימוד זה "אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבנין הבית".

שני סיבות ללימוד צורת הבית בפרט בימים אלו. האחת "שלילית", והשניה חיובית.

האחת כדי להגביר אצלנו את תחושת האבלות על חורבן הבית, שנרגיש את החסרון שיש לנו היום, מה היה לנו ומה איבדנו, כך שהלימוד יעורר בנו געגועים, יגרום לנו לבקש ולהתחנן שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.

 השניה - כלשונו של הרבי בספר השיחות תנש"א, "מצד הכוסף וההשתוקקות להמעלה והשלימות דבית המקדש השלישי, גדלות שלא היתה מעולם", להתכונן לבנין הבית, להתרגש לקראת העתיד הקרוב לבוא, מצד החיוב, לעורר בנו שאיפה וציפיה לקראת בנין הבית השלישי.

*

כהכנה לקראת הגאולה הקרובה התגלתה בדורות האחרונים תורת החסידות. וגם בזה ישנן שני סיבות.

וגם הן, האחת "שלילית", והשניה חיובית, כפי שהרבי מבאר בארוכה במקומות רבים.

האחת, בגלל ה"חושך כפול ומכופל" של הדורות הללו, ובפרט בדרא דעקבתא דמשיחא, בשל מצבו הירוד של הדור. העולם כה חשוך, כך שיש צורך להאיר אותו באור נעלה, אור שיוכל לנצח את החושך הכפול השורר בו, אור תורת החסידות.

ויתרה מזו, כולם מכירים את המשל של רבי פנחס מקוריץ אודות מצבו הרוחני הקשה של בן המלך, שהתדרדר עד כדי סכנת נפשות, ויש צורך לשחוק את היהלום שבראש כתר המלך, ולדלל אותה עם מים ולטפטף אל פיו של הבן, בתקווה שטיפה אחת תחדור אל תוכו ותרפא אותו.

והשניה, על פי הכתוב בכתבי האריז"ל והובא להלכה במגן אברהם ובשולחן ערוך רבנו הזקן, שיש לטעום בערב שבת ממטעמי השבת, בבחינת "טועמיה חיים זכו". כך גם בערב האלף השביעי , לקראת סיום השית אלפי שנין דהווי עלמא, בערב "היום השביעי", היום שהוא כולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, יש לטעום מעין הגילוי של פנימיות התורה שתתגלה על ידי משיח צדקנו.

*

"ונזכה זעהן זיך מיטן רבי דא למטה אין א גוף", זה האיחול שכל חסיד מאחל לעצמו ולחבריו, על בסיס דברי הרבי בסיום מאמר "באתי לגני" ה'תיש"א. כולם מייחלים לרגע הזה, לראות בקרוב ממש את הרבי, שנזכה בקרוב להצטופף בפארבריינגען ולשמוע את הרבי מתוועד, אומר שיחה ועוד שיחה, וישמיענו נפלאות מתורתו.

מוטל עלינו להתכונן לקראת זה, לקראת הרגע בו נעמוד בפארבריינגען, ויש לעשות זאת מצד שני הטעמים. האחד שלילי, והשני חיובי.

חובה לשבת ולראות קלטות ווידאו של התוועדויות מלאות של הרבי. כן, לשבת ארבע-חמש-שש שעות, ולראות פארבריינגען מלא של וא"ו תשרי, כ"ף מנחם-אב, י"ט כסלו, י"ב תמוז, יו"ד שבט, פורים, י"א ניסן, ערב ראש השנה, או כל מאורע ותאריך אחר.

יש להקשיב לקלטות שמע, להתוועדויות מלאות של הרבי. שיחה, ועוד שיחה, מאמר, ושיחה ועוד שיחה.

אתה יכול להקדיש לזה זמן מוגבל, ואתה יכול לעשות זאת בנסיעה ארוכה, אתה יכול לשמוע אותם בהמשכים, ואתה יכול לשמוע אותם בהמשך אחד - להתנתק ולהתרומם מהעולם לכמה שעות.

תעשה זאת איך שתעשה, אבל תעשה זאת. ומשני הטעמים הנזכרים לעיל.

האחד, פשוט כדי לזכור, להזכר, להתגעגע, לחיות מחדש את השעות והימים הטובים, לשבת שעה ועוד שעה ועוד שעה, להקשיב, להתרכז, להבין, להנות מהשיחה, כמו אז, כמו בימים בהם זרחה השמש בעוז, בימים שבהם בית המקדש עמד על מכונו.

והשני, פשוט כי אנו מצפים שאט-אט קומט משיח, ובקרוב ממש נזכה לשמוע מחדש שוב את הרבי, ואחרי שנים כה ארוכות שלא זכינו, יש "לרענן" את עצמנו מחדש, יש להתכונן "מצד הכוסף וההשתוקקות", ומצד "טעמיה חיים זכו". לתרגל את האוזן, הלב והמוח לשמוע את הרבי.

*

אבל האמת היא, שחובה לעשות זאת – לא מצד טעם האל"ף, ולא מצד הטעם הבי"ת. לא מצד העבר וגם לא מצד העתיד. יש לעשות זאת בגלל ההוה, בגלל הרגע והמצב הנוכחי!

אם אתה רוצה – היום – לחיות עם הרבי. אם אתה רוצה היום, במצב הנוכחי, להתקשר באמת אל הרבי. זו הדרך לחיות, לקבל חיות, לנשום, לחוש, את הרבי. לשבת ולראות התוועדות מלאה, מהחל ועד כלה.

לראות קטעים של חמש עד עשר דקות במוצאי שבת זה חשוב, לראות מפגש של יהודי פלוני או רב אלמוני עם הרבי – זה רגע יקר, רגע מיוחד. אבל זה רק "התקשרות למתחילים", אפשר להתקשר יותר, אפשר להתחבר עם הרבי יותר, ואם אפשר – אז צריך וחובה.

אם תשב ותצפה בהתוועדות מלאה, פעם, ועוד פעם, פארבריינגען ועוד פארבריינגען, תקשיב לקלטות של התוועדויות מלאות, "הדרן", רש"י-שיחה, מאמר, ענינים שהזמן גרמא,  או-אז פשוט תחיה עם הרבי, הרבי ימלא את מוחך, שיגך ושיחך יהיה רבי. תתחיל להיות קשור עם הרבי כל העת.

י"ט בתמוז תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
3
1. הדרך היחידה
אולי תקים תנועה בשם "הדרך היחידה" להתקשרות בזמנינו...

ידידך מארץ קדם
י"ט בתמוז תשס"ז
2. א ריכטיגע ווארט
כאן המקום להכיר ולהודות בהשתדלותם הבלתי נלאית של "ועד תלמידי התמימים העולמי" שבמשך שנים האחרונות לקחו ע"ע (בנוסף להמון דברים משובחים אחרים) להוציא לאור פארבריינגענס בקשר לימי פגרא, ביחד עם קובץ, כיד ה' הטובה עליהם, ורואים את זה בכל ישיבות ליובאוויטש ברחבי תבל.

הם אלה שמכינים את חב"ד והעולם למשיח איך שהרבי רוצה.
י"ט בתמוז תשס"ז
3. עומדים צפופים?
הנני להעיר על מה שכותב הכותב: "כולם מייחלים לרגע הזה, לראות בקרוב ממש את הרבי, שנזכה בקרוב להצטופף בפארבריינגען ולשמוע את הרבי מתוועד, אומר שיחה ועוד שיחה, וישמיענו נפלאות מתורתו".

כבשעזה"י במהרה בימינו נזכה לראות את הרבי -
זה לא יהיה בבחינת "עומדים צפופים" כי אם כמו שהאדמו"ר הזקן אומר בליקוטי תורה פרשת צו דף יז, ע"א ואילך, שמשיח ילמד את כל העם כולו כולל משה רבינו ע"ה וכל הגדולים ו"ריבוא רבבות אנשים", ואופן הלימוד תהיה בבחינת ראיה שלמעלה משמיעה (שמיעה יש לנו בזמן הזה),

שנזכה לכל זה תיכף ומיד ממש ממש.

כ"ג בתמוז תשס"ז