ב"ה יום ראשון, כ"א אייר תשפ"ב | 22.05.22
אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: י' בלינקו, שטורעם
עשיה לעילא

לעיתים כאשר נתבונן פעם נוספת, כאשר נחשוב שעלינו להציג זאת בפני הרבי עצמו, יתברר שכדאי לשנות מעט, לעשות אחרת (א.ב. חרמש, דעות)
בפרשת פקודי מסופר באריכות על סיכום עבודות המשכן וכליו ובגדי הכהנים: "ויעשו את בגדי הקודש .. ויעשו את אבני השהם .. ויעש את החשן וגו'". התורה מספרת שבני ישראל עשו את כל הבגדים, כל הכלים. הכל מוכן.

ובסיום תיאור עשיית כל הפרטים הללו מסכמת התורה: "ותכל כל עבודת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו".

וממשיכה התורה ומספרת, אחרי שבני ישראל סיימו את כל העבודה כנדרש, ואחרי שהיא מעידה עליהם שבני ישראל עשו אותה "ככל אשר צוה ה' כן עשו" – היא אומרת "ויביאו את המשכן אל משה, את האהל ואת כל כליו .. ואת מכסה עורות האלים .. את ארון העדות וגו'". הם הביאו את כל הכלים והבגדים למשה רבינו.

ובסיום תיאור הפרטים שבני ישראל הביאו למשה, מסכמת התורה שוב: "ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה".

התורה כופלת בשנית את מה שהיא אמרה כמה פסוקים קודם לכן.

נשאלת השאלה, לשם מה התורה חוזרת על אותו הסיכום, שבני ישראל עשו ככל אשר צוה ה' את משה, לאחר שהיא אמרה זאת כמה פסוקים קודם לכן?

*

לא מכבר התפרסם בשבועון כפר חב"ד, סיפור שסיפר הרה"ח הרב יצחק גולדברג, בשם ה'חוזר' הגה"ח הרב יואל כהן.

בשנים האחרונות לנשיאותו של הרבי הריי"צ, נפתחה בתל אביב ישיבת 'תומכי תמימים'. הישיבה היתה רק בראשיתה, כך שהיא לא היתה עדיין מאורגנת כנדרש, לא היו בה כתות מסודרות.

אחד החסידים מחשובי אנ"ש בעיר, מזקני אנ"ש, שאחד מבניו לא הסתדר בישיבה זו, שכן לא היה לו ר"מ ולא הייתה לו כיתה נאותה, שקל לשלוח את בנו ללמוד בישיבת פוניבז' בבני ברק.

הוא כתב מכתב לרבי הריי"צ, תיאר את המצב בישיבה, ושאל האם הוא יכול להעביר את בנו ללמוד בפוניבז'. לאחר משך זמן הוא קיבל תשובה חיובית, ובהתאם לכך העביר את בנו לשם.

לא חלפו ימים רבים, ובאחת השבתות התקיימה התוועדות חסידית בתל אביב, ואחד מזקני החסידים 'התלבש' עליו וטען כלפיו: "היתכן שאתה שולח את הבן לפוניבז'?"...

האב טען להגנתו: "מה אתה רוצה, והרי שאלתי את הרבי"...

השיב לו הלה: "אזוי ווי מ'פרעגט - אזוי ענטפערט מען". [= כפי ששואלים, כך עונים], אתה תיארת מן הסתם שאי אפשר ללמוד בישיבה כאן, ואין ממי ללמוד בישיבה, אז קבלת תשובה בהתאם.

אותו אבא, שהיה כאמור מזקני וחשובי החסידים, התקומם כדי להגן על עצמו והחזיר כנגד: "אזוי זאגסטו אויף דעם רבי'ן?! כך אתה מדבר על הרבי?! פע! דער רבי האט געענטפערט!"

ענה לו החסיד "המוכיח": תאר לעצמך שהרמ"ש היה שומע את מה שאתה אומר, מה הוא היה מגיב?

השיב לו האבא: אתה יודע מה - אני מוכן לשאול אותו. במוצאי שבת אבוא לביתך, נשב ונכתוב מכתב לרמ"ש, לשאול אותו האם כדבריך או כדברי.

בלילה ההוא נפגשו השניים והתיישבו לכתוב מכתב. לקחו נייר ועט, ואז אומר לו ה"מוכיח": "אני רוצה שתכתוב לרמ"ש את כל הפרטים אודותם ישנו וויכוח בינינו, לא רק לכתוב את השאלה האם הסיסמא "כפי ששואלים כך עונים" נכונה או לא!

"אני רוצה שתכתוב את הכל, אתה צריך לשאול בפועל על אודות הבן, האם יש להוציא אותו מ'תומכי תמימים' כיוון שאין שם כיתה מסודרת ואין ר"מ, ולהעבירו ללמוד בפוניבז', או שלמרות הכל יש להשאירו בתומכי תמימים".

הלה, שהיה יהודי חשוב, לקח את העט והנייר, ואז אמר פתאום: "לא, אני לא מוכן". לאחר שהוא חשב שנית בדבר, הוא סירב לפרט את הדברים בפני הרבי. הוא הבין שגם הרבי יגיד לו שבנוגע להתקשרות נעשתה כאן טעות.

*

לפעמים כשאנו עושים משהו, אנו משכנעים את עצמנו שאנו עושים את הדבר כנדרש, ולפעמים אנו גם "בטוחים" שכך הרבי דורש מאיתנו, ופעולה זו גורמת לו נחת רוח. אבל לפני שאנו משתכנעים בכל מאת האחוזים כי בפעולה זו אנו מכוונים ל"כוונה הפנימית" של הרבי, שהדבר הוא אכן לרצונו, כדאי לחשוב שוב, להתבונן באמיתות הדבר – האם אכן כך הם פני הדברים?

לעיתים כאשר נתבונן אליבא דאמת פעם נוספת בדבר, כאשר נחשוב שעלינו להציג זאת בפני הרבי עצמו, או אז - יתברר שכדאי לשנות מעט, לעשות אחרת, או אולי אפילו לא לעשות זאת כלל...

וגם באם הדבר אכן כנדרש ולרצון, אבל כאשר אנו מביאים זאת לנשיא הדור, יש צורך בשלמות נוספת. שלמות מעבר ל'שלמות רגילה'.

ואת זה מספרת לנו התורה: אכן, בתחילה בני ישראל עשו את כל המלאכה "ככל אשר צווה ה' את משה". אבל, כאשר הם צריכים להביא זאת למשה רבינו, כאשר צריכים להגיש למשה את כל המלאכה, כאן כבר נדרש משהו איכותי יותר, טהור יותר, ולא בטוח שהעבודה המושלמת שהם עשו קודם – תהיה בשלמות גם כעת –

ועל זה התורה מעידה שוב, שלא רק ב"דעת תחתון" בני ישראל עשו את העבודה כנדרש, אלא גם אחרי ש"ויביאו אל משה", כאשר הם הביאו את הכל למשה רבינו, התברר שהם עשו את הכל בשלמות, ככל אשר צוה ה', גם ברמה הגבוהה יותר.

כ"ה באדר תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
1
1. a
Well put, why don't we hear more from a reacl chossid like reb Beryl; Mochkin?
כ"ה באדר תשס"ז