ב"ה יום ראשון, כ"א אייר תשפ"ב | 22.05.22
ציור: ר' זלמן קליינמן ע"ה
ציור: ר' זלמן קליינמן ע"ה
גרשום ואליעזר

שתי תנועות נפש לחסיד, תנועות נפש אשר במבט ראשון סותרות. שתיהן מפעמות בלבו, וכל אחת ממלאת את כל ישותו (א.ב. חרמש, עלה במחשבה)
שני בנים לו למשה רבינו, לנשיא הדור. שני בנים, כל אחד נושא שם אחר. שם האחד גרשום, ושם האחד אליעזר.

שתי תנועות נפש לחסיד, תנועות נפש אשר במבט ראשון סותרות הן האחת את זולתה. שתיהן מפעמות בלבו, וכל אחת ממלאת את כל ישותו. אולם במבט מעמיק יותר, לא זו בלבד שאינן מנגדות הן זו לזו, אלא יתרה מכך, משלימות הן האחת את רעותה.

"נמצאים אנו בימים של חושך ואפלה - אומרת התנועה האחת - אותותינו לא ראינו, ואין אתנו יודע עד מה. צריך לזכור בכל רגע ורגע מה היה לנו עד לא מכבר, ולחיות כל העת עם הזיכרונות, לרענן אותם שוב ושוב. לשבת בעיניים עצומות ולצייר לנגד עינינו את כל מה שהיה לנו. געגועים.

"אם תוך כדי כך אתה דומע – אדרבה, תן לדמעות לזלוג על לחייך. כך תתחבר בקשר אמיץ יותר עם האמת.

"יש לזכור כל העת כי המצב הנוכחי אינו האידיאלי, אנו בגלות קשה, בארץ נכריה".

התנועה השניה אומרת. "אמנם זה המצב, אך מאיתנו נדרש לשנס מתניים ולפעול במשנה-מרץ, דווקא מתוך החושך. באם אנו כאן בימים האלו ובמצב הזה – משמע שהעניקו לנו כוחות גבוהים ונעלים יותר.

"אשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי". הרבי מרעיף עלינו שפע של כוחות, ברכות מידו המלאה, וחובה עלינו לנצל אותם במילואן, אלוקי אבי בעזרי, ועלינו לעבוד".

שתי התנועות גם יחד צריכות לפעם זו לצד זו, לשאוב כוחות מהעבר, ולפעול איתם בהווה.

*

כשנשיא הדור, משה רבינו, מעניק שמות לבניו, הבנים – שהם הדור המגיע אחריו, הדור שייתכן ויגיע זמן שלא יראה אותו בעיני בשר, הוא נותן להם שמות המבטאים את מהותם ותפקידם. "שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נכריה. ושם האחד אליעזר, כי אלקי אבי בעזרי גו'".

הבן הראשון, השם הראשון, מבטא תנועת נפש של "גר הייתי בארץ נכריה". המצב הזה הוא לא המצב האמיתי שלי. אני שייך למקום אחר, לתקופה אחרת, למצב נעלה וטוב יותר. כאן – המצב הנוכחי לא שייך אלי, אני "גר" כאן. עלי לזכור כל העת שקוראים לו גרשום, אני מכריז קבל עם ועולם ואומר: "לא טוב לי! אני מתגעגע לזמנים טובים. יש לי עבר מפואר, יש לי זכרונות מימים טובים יותר, ואילו היום אני גר (גימ"ל צרויה) בארץ נכריה"...

הבן השני אומר, אמנם אני לא בבית, אמנם זה לא המצב הרצוי, אבל גם כאן, גם במצב הקשה הזה – "אלקי אבי בעזרי". יש לי אבא, יש לי אלקים מלשון כח, ו"אלקי אבי בעזרי", הוא עוזר לי, ובכוחו של אבא אני פועל בעולם, איני מתפעל מאיש, איני מתרשם יתר על המדה מהמצב הנוכחי, אלקי אבי עוזר לי אפילו מול המושל בכיפה, מול חרב פרעה.

שתי התנועות גם יחד נדרשות לנו בעת הזו. הן התנועה הזועקת כל העת לא להתנתק מבית אבא, מהעבר. והן התנועה האקטיבית הדורשת יתרון האור הבא דווקא מתוך עומק החושך.

*

תחילת העבודה צריכה להיות בעבודתו של גרשום, הוא הבכור, הוא נולד ראשון, וזו התנועה הראשונה שחייבת לפעם בלבו של החסיד. מבלעדיה, מבלי להתבסס על יסוד העבר, ללא הגעגועים שיעלו וימלאו את כל ישותך – "אליעזר" יכול לילך לאיבוד בדרכים לא דרכים. הוא יעבוד במלוא הקיטור, אך לא בדרך הישר. ללא ההצמדות לשרשים, ללא העמידה בתוקף על יסודות, זכרונות והוראות העבר – ניתן לסטות ולגלוש הרחק מדרך האמת.

אבל המטרה היא להיות אליעזר. התפקיד שלנו הוא לא לעצור אצל גרשום, לא לשקוע רק בדכדוך ורחמים-עצמיים. מוטל עלינו להתקדם ולצעוד, עם כל השטורעם, בעבודתו של אליעזר, עם הכוחות של אלוקי אבי בעזרי.

כי במהות, תוכנו של השם אליעזר קדם לתוכנו של השם גרשום. אלקי אבי היה בעזרו של משה, הוא ניצל מחרב פרעה, עוד לפני שהוא ברח ממצרים לארץ נכריה, למדין.

האור החיים הקדוש בביאורו לפרשתינו מסביר הכיצד זה אומר הכתוב "שם האחד גרשום .. ושם האחד אליעזר", הלא היה לו לכתוב "ושם השני אליעזר", ומבאר: "כי לצד טעם קריאת השמות - טעמו של זה (אליעזר), קדם לטעמו של שם גרשום. (כיון) שבתחילה הצילו מחרב פרעה, ואחר בא למדין וגר שם וכו'".

במהות, תוכן השם של אליעזר הוא הקודם, אליעזר הוא "האחד", הוא הראשון. העבודה של אלקי אבי בעזרי - היא המטרה, היא "הסוף מעשה במחשבה תחלה".

אבל הדרך להגיע לעבודה זו, היסוד לעבודה צריך לבוא על בסיס הבן הבכור, על בסיס התנועה של גרשום, לזכור כל העת כי "גר הייתי בארץ נכריה", לזכור מאין באת, לזעוק כל העת "עד מתי", זה לא הארץ שלי, ולא המצב שלי. אני שייך למחוזות אחרים, לימים טובים יותר.

כאשר גרשום ואליעזר יצעדו יחדיו יד-ביד, כאשר בניו של משה ישלימו האחד את רעהו, כאשר יראו בהם כי שניהם יחד הם זרעו של משה, זרעו בחיים, נזכה בקרוב ממש לראות ש"הוא בחיים".

(מבוסס על לקו"ש חלק ה', עמוד 459)

כ' בשבט תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
3
1. חזק
כרגיל חזק...
כ' בשבט תשס"ז
2. הערה
ראה גם לקו"ש חט"ו שיחה ב לפרשת ויחי בנוגע למנשה ואפרים שהם ממש אותם שתי תנועות
כ' בשבט תשס"ז
3. shaliah
kol hakavod rav biniamin veod yoter l'rabanit shterna legadel yeladim sham mesirut nefesh gadol 2007 bravi
א' באייר תשס"ז