ב"ה יום חמישי, כ"ז מנחם-אב תשפ"א | 05.08.21
מדור חדש: "לחיים, חסידים!"

סיגרו לרגע את המסנג'ר, צאו מדפי האינטרנט והצטרפו להתוועדות חסידית עם אתר 'שטורעם' • השבוע מתוועד המשפיע הרב אברהם ברוך פבזנר


הרב אברהם ברוך פבזנר

אלפי פנינים פזורים בתורתו של הרבי. את חלקם אנו מכירים ויודעים, אבל יש עשרות רבות אחרות שאנו פשוט לא שמים לב אליהם. על שנים מהם נתעכב היום:

בפרשתינו מסופר אודות יעקב, שקרא לבניו - "האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים". מביא על-כך רש"י בשם ה"בראשית רבא": "ביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה, והתחיל לומר דברים אחרים".

מדייק הרבי על הלשון "..לגלות הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה", שלכאורה היה צריך להיאמר "נסתם ממנו הקץ". אבל מהי השייכות בין 'קץ' ל'שכינה'?

להבנת ההסבר מקדים הרבי, שהשם 'שכינה' מורה על הקב"ה כפי שהוא שוכן ומתלבש למטה בעולם (שכינה מלשון ששוכנת ומתלבשת תניא).

זהו הדבר שיעקב אבינו ע"ה ביקש לפעול: הוא רצה שגילוי השכינה - הקב"ה כפי שהוא יורד ומתלבש בעולם – יתגלה לבניו; שיהיה גילוי שכינה למטה בעולם, מכיוון שמבחינתו ומדרגתו (של יעקב) כבר הגיע הזמן לכך.

לכן 'נסתלקה ממנו שכינה'; אין הכוונה כפשוטו, שהקב"ה העלים ממנו את מועד הקץ, אלא את הכוח להמשיך גילוי הקב"ה למטה בעולם – שכינה.

***

ישנה אמרה המיוחסת לחז"ל הגורסת כי משיח לא יבוא אלא בהיסח הדעת. לכאורה, תמוה, כיצד מתאימים הדברים עם העיקר הגדול ביהדות "אחכה לו בכל יום שיבוא"? הרי זה תרתי דסתרי: אם אנו בכל יום ובכל רגע נחכה לו שיבוא אזי הוא לא יבוא ב"היסח הדעת". ואם הוא יבוא ב"היסח הדעת", לא נשלים את "אחכה לו בכל יום שיבוא"!

מסביר על כך הרבי שהמילה 'דעת' באה לאפיין את ההבנה. כלומר: שאין משיח בא בדרך של הבנה. אדם יכול חשוב בהיגיון שהסימנים על בואו של המשיח תלויים באי-אלו שינוים לטובה בעולם. למשל, יהיה טוב לאנשים בגשמיות, תהיה התחזקות ברוחניות וכו'.

לפי ה'דעת' זה הזמן המתאים לגילוי משיח, ועל כך נאמר שאין משיח בא אלא בהיסח הדעת; משיח יכול לבוא גם כשל"ע המצב הגשמי הוא בשפל המדרגה, גם שרח"ל יש אסונות וגם כשהמצב ברוחניות הוא לא משביע רצון. זהו בהיסח "הדעת".

ט"ו בטבת תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
7
1. לחיים הרב פעווזנר
א שטערקער ווארט
ט"ו בטבת תשס"ז
2. תודה שטורעם
עכשיו יש מה לומר על שולחן שבת.
ט"ו בטבת תשס"ז
3. כמים קרים על נפש עייפה
ממש נופת צופים. תודה רבה לגדול המשפיעים של חב"ד בעיר הקודש. תודה למערכת!
ט"ו בטבת תשס"ז
4. מקור בבקשה
בבקשה שמשיהו יציין המקור (בספרי רבנו) לב' פנינים אלו.
ט"ו בטבת תשס"ז
5. אתה רוצה מקור?
דרך פשוטה לפניך: תתחיל ללמוד שיחות קודש ותמצא.
תודה רבה למשפיע הדגול הרב פבזנר שליט"א שמקדש את שם ירושלים בעולם!
ט"ז בטבת תשס"ז
6. תשובה ל-4
המקור ע"כ הוא בלקו"ש חלק י' שיחה ב' לפ' ויחי.
הענין השני, ממש בסיום השיחה, והחלק הראשון בערך באמצע השיחה.
וישכוח גדול להרב פעווזנר שהאיר את הענמים לשים לב לדברים שבלעדיו היינו חולפים הלאה.
ותודה ל'כלי' מערכת 'שטורעם' שפירסמה את מאמר זה.
המשיכו כך.
זה אור שמאיר את החושך.
ט"ז בטבת תשס"ז
7. למס' 4 - מה חשבת?
ר' אברהם ברוך שי' הוא בנו בכורו של ר' הלל שי', יהודי שמספיק לו שתי אותיות גזורות מספר להגיד לאיזה ספר זה שייך (דרך אגב הוא היה מתבדח ואומר שהחכמה זה לא לדעת את השם של הספר אלה לדעת מאיזה ספר באמת זה נגזר על מנת להדביק את זה בחזרה למקום ולתקן את הספר).
אז מה חשבת שאין לו מקור????
י"ז בטבת תשס"ז