ב"ה יום שלישי, ט"ז אייר תשפ"ב | 17.05.22
יראו אותך בתמונה?

אם תבחר מקום בולט, או מקום בו יוכלו לזהות אותך – סטית מהמטרה. התחלת לחשוב על עצמך, במקום על המטרה (א.ב חרמש, עלה במחשבה)


..."אחת, שתיים, שלש.... פלאש".

רגע התמונה המרכזית בכינוס השלוחים. אלפי-שלוחים עומדים צפופים, מי לגובה, תופס עמדה בולטת יחסית, ומי בספסלים המתוחים לאורך השדרה. שירה אחת, מארש ראש חודש כסלו, יוצאת מפיות של כשלושת אלפים וחמש מאות שלוחים, שלושת אלפים וחמש מאות ערים ועיירות, העולם כולו בתמונה אחת.

מחזה מרהיב, תמונה המשדרת עוצמה, היקף, כח, כבוד לנשיא הדור ולליובאוויטש. "אלו החיילים שלי, זה הצבא שלי, איתם אני כובש את העולם".

אחרי הכינוס יהיו כאלו שיתקשו לזהות את עצמם בתמונה המרכזית, בין כל המגבעות השחורות, גם המגבעת שלו נראית. יהיו כאלו שזקנם הצהוב בולט על הרקע הכהה, ויזהו אותם ממרחקים, אחרים ילבשו מלכתחילה מעיל בהיר, לשם זיהוי מהיר. ויהיו כאלו שכלל לא יחפשו את עצמם שם, העיקר שהם היו בתמונה.

לאלו המוטרדים כבר מתחילת הכינוס היכן הם יישבו או יעמדו בתמונה, למען ינציחו את עצמם לדורות. לאלו שכלל אינם רוצים להיכנס לתמונה כי הדבר לא לכבודם או שקשה להם להצטופף חצי שעה. לאלו המחכים עד לרגע האחרון, ועומדים הם מן הצד מחכים לישורת האחרונה כדי להיכנס במהירות הברק ולשבת "עין בעין" עם הצלם ...

לתמונה יש מטרה אחת. התמונה הזו כשהיא מתפרסמת בעיתונים הכלליים או באתרים עולמיים אלו ואחרים, כאשר היא תולה בבית חב"ד בעיירה נידחת בארצות הברית או במשרדו של שליח במזרח אירופה – היא מבטאת את העוצמה חובקת העולם של הרבי, היא מביעה את הכח שלו. זהו. לא יותר מזה מאומה. אין לה כל מטרה אחרת מבלעדי זאת.

התמונה הזו היא הכבוד של הרבי. לא הכבוד האישי של שליח זה או אחר. ומכאן שאין מקום לעמוד מן הצד ולא להיות חלק מהכבוד הזה. השליח הרי לאורך כל השנה מטרתו היא להוסיף בכבודו של הרבי, הנה נקראת לך הזדמנות נוספת לכבד את הרבי, גם בהיותך בקראון הייטס. תיכנס לתמונה, תוסיף עוד נקודה שחורה לתמונה הגדולה.

כלל אין משמעות באם יזהו אותך בתמונה או לאו, זה ממש לא חשוב. העיקר שיראו בה מאסה אדירה של אנשים, עוד דמות לא ברורה, עוד כמה עשרות מגבעות לא מזוהות, והתמונה הגדולה תביע את היקף כוחו של הרבי.

אם תבחר מקום בולט, אם תחפש מקום בו יוכלו לזהות אותך – סטית מהמטרה. פספסת את הנקודה. התחלת לחשוב על עצמך, במקום על מטרת התמונה. תעמוד היכן שתעמוד, העיקר שתעמוד שם, תהיה חלק קטן, נקודה זעירה, מהכבוד של הרבי.
 
כל מגבעת, נוספת, כל ספסל צפוף נוסף, כל שורה מתוחה נוספת, מוסיפה אבן קטנה לתמונת הפסיפס האדירה. כל אבן מוסיפה חן ויופי לתמונה הכוללת, ליצירת הפאר של הרבי.

נראה אותך שם?...

כ"ג בחשוון תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
7
1. תמצית עיקרי הטענות

תמצית עיקרי הטענות:
יש כאן דיון מאד יסודי ורציני.
בהתאם למענה זה, האם יש להנהלת המל"ח היום, הסמכות למנות שליח ראשי למדינה שלימה, או לכמה מדינות, שדוקא הוא יוכל למנות או לפטר שלוחים שנמצאים במדינות אלו?.
1) כמדומה נאמר לו ברור בהיותו כאן – שענינו במיאמי הוא ביה"ס [אהלי תורה DAY SCHOOL], וכל ההתפתחויות דביה"ס: ישיבה גדולה, גן ילדים, P.T.A. – הפצת היהדות והפצת המעינות הם בראשותו של הרה"ח כו' קארף שי' ואלו שהוא (קארף) יבחר – שנשלח לשם בשמי לעבודה זו (ובודאי זוכר – שקארף הביאו למיאמי, ולא יהי' כפוי טובה). וענינו במיאמי – כמו דהרב גראנער שי' במעלבורן. ובטוחני שכן ינהג בדיוק.

ובאם יש צורך – יבאר למי שנצרך שכן הוא מנהג ליובאוויטש בכ"מ – שהנשלח ראשונה כו' ואין לשנות.

2) כ"ז שייך ובראשותו של הרב קארף – והוא לא יתערב בזה גם לא בחשאי, (כ"א באם יבקשהו קארף יסייעו).

ואמרתי אני זה לו פא"פ בהיותו כאן. ובודאי יעשה כן, ובדרכי נועם ושלום. ויודיע עד"ז.

3) המסובב לעיל – הוא ענין בפ"ע, ולא שייך לביה"ס.

4) צ"ל חוו"ד אלו המכירים אותו בטוב ובאופן שלא ישאירו מקום לספק.

5) עפ"ז לא יוכלו לשלוח כלל ת' ממוסדותינו מכאן, כפשוט.

6) אזכיר עה"צ לכהנ"ל.

[לשלוח לו המצו"ב – מהיר ובאוירון]

האם יש בכלל כזה מושג שליח הראשי, והאם משתמע כאן במכתב שהרבי מדבר על מושג שליח הראשי.
עיינתי במענה, ולא הגעתי למסקנא בררוה.
(1 בכל הפתק לא נזכר אף פעם הלשון "שליח הראשי", כי אם "הנשלח ראשונה". מאין נברא הלשון "שליח הראשי"?! לשון אדמו"ר, כלשון התורה בכלל, הוא בדיוק. וכל המוסיף גורע. הרבי לא התבטא בהגדרה של שליח הראשי אלא ...שכן הוא מנהג ליובאוויטש בכ"מ שהנשלח ראשונה כו' ואין לשנות
(2 באם תבחינו גם לגבי הדוגמא שהרבי מביא מהרב גראנער במעלבורן, הרבי לא התבטא בשם המדינה אלא בשם העיר.
הרב גרא?נער, לא רק שהוא לא שליח ראשי הוא גם לא שליח רשמי של מרכז (והוא גם לא מוזמן להכינוס) השליח הראשי הוא הרב סרברנסקי. תבדקו בCHABAD.ORG. השליח הראשי באוסטרליה הוא הרב סעראבראנסקי. יתכן אבל שהפירוש להיפך שענינו של הנמען הוא "רק" כמו הרב גראנער לנהל ביה"ס.
(4 מדובר בהוראה מסויימת למישהו שלא יחתור תחת הרב קארף כיון שאין זה "ענינו" . אכן הרבי כותב שכן המנהג בכ"מ שהנשלח ראשונה "אחראי" על כללות הענין והוא מעסיק לתפקידים ספציפיים. אבל לאידך מצינו כמה מקרים שהרבי עודד פעילויות עצמאיות מבלי אישור מה שמכונה היום "השליח הראשי" : הקמת "מכון לוי יצחק" ע"י הרב פארו, אגרת ח"י אלול תשל"ב לפאשטר ולאזימוב שפאשטר ינהל באופן של "אוטנומי’", מכתב באנגלית לגב' הסופר המעודד פעילות עצמאית בסידני כיון שאין השגת גבול ביחס לתורה, שיחת ש"פ וארא תשמ"ז בגנות "הטפשים" שאינם מניחים לפתוח בית חב"ד בקרבת מקום. ובכלל בכל שיחה זו ושאר השיחות ביחס להתנאים דהקמת מוסדות חדשים לא הותנה כלל שיהי' בהסכמת "השליח הראשי" כ"א שיהי' באופן שאין בו השגת גבול )באישור רבנים(ענין הלכתי טהור ללא קשר לחוקים של "מל"ח".
(5בכלל, כל המושג "שליח ראשי" הוא במסגרת מל"ח אבל תיתכן שליחות של הרבי ללא תלות במל"ח, והרב גראנער יוכיח.
(6 בעצם הענין -- המצב המדובר בפתק זה הוא, שקארף מינה פלוני להנהיג בית ספר, ותו לא. המדובר הוא בבי"ס שהשליח של המדינה לקח תחתו שליח שינהל את בית הספר. ואף שלכאורה מובן שכל עניני בית הספר יתנהלו עתה על ידי המנהל החדש - הנה הרבי כותב לו שאפילו " וכל ההתפתחויות דביה"ס: ישיבה גדולה, גן ילדים, P.T.A. – הפצת היהדות והפצת המעינות הם בראשותו של הרה"ח כו' קא?רף שי' ואלו שהוא (קא?רף) יבחר”
הרבי גם מנמק שלא יחתור תחת הרב קארף 1. כמדומה נאמר לו ברור בהיותו כאן - שענינו הוא ביה"ס... 2. שהוא (קארף) נשלח לשם בשמי לעבודה זו... 3. שלא יהיה כפוי טובה...
כמובן שפלוני אין לו רשות להתחרות בפעולות הפצת המעינות באותו אזור. וק"ו בן בנו של ק"ו – שמה כשמדובר ע"ד ענינים שמסתעפים באופן ישיר למוסד בית ספר, עאכו"כ שאין לעשות דברים חדשים ממש שכלל אין להם שייכות להשליחות אלי נשלח
אבל:
אי אפשר להוציא פסק מפתק זה בקשר לשליח שנתמנה (על ידי שליח הראשי) באזור אחר לגמרי, לפעמים מאות ק"מ בריחוק מקום.
אי אפשר מכאן להגיע למסקנה ולהביא ראיה מכאן את הכותרת "שלא יחתור תחת השליח הראשי" ?
והאם יש מושג כזה מהרבי שאחד שמגדיר את עצמו שליח הראשי האם לו מותר לחתור נגד שליח אחר במדינתו או אפילו בעירו? לשיטתך שיש כזה מושג שליח הראשי, האם יכול לעשות מה ברצונו עם שליח אחר בעירו או במדינתו?.
כ"ה בחשוון תשס"ז
2. גוט געזאגט
דברי טעם. עאכו"כ שאין טעם "להגיע ברגע האחרון" ולרוץ קדימה... לשורה הראשונה.
כ"ה בחשוון תשס"ז
3. אין אדם מדבר אלא מתוך הרהורי ליבו....

מתוך הכתב ניכר, כי הכותב (שאינני מכירו) הינו חסיד אמיתי שכבוד הרבי יקר לו.

יישר כח!!

כ"ה בחשוון תשס"ז
4. לא נעים שיש צורך להעלות נושא כזה
אבל בהחלט ראוי שהמיעוט שאכן נוהג כך - יקח את הדברים לתשומת לבו. מהצד זה נראה מאוד לא יפה.
כ"ה בחשוון תשס"ז
5. תוספת
ברצוני להוסיף משל לחידוד הרעיון שאותו מביע כותב השורות שלמעלה
כמו בתמונת מסך מתקבצים להם מלינוי נקודות (פיקסאלים) ויצרים שלמות ויזואלית, כך כול השלוחים בעולם - קבוצה של נקודות "אור " - מתקבצים ויוצרים תמונה שלמה, ומה לא תמונה שלמה עם לא הכבוד לנשיא דורנו
ישר כוח !
כ"ה בחשוון תשס"ז
6. כרגיל, אתה גדול
אלי, כרגיל אתה גדול וקולע לענין. המשך לרגש אותנו.

בן דוד
כ"ו בחשוון תשס"ז
7. נראה לי
שהדמות שנתנה לך את הרצון להעלות את הנושא הזה היא ש.פ.ג. שתמיד מוצא עצמו לילה קודם כבר יושן על הספסלים של הפרמידה ושמור על מקומו חם עד לתמונה המרכזית.

(למרות שצא"ח הוציאו אותו מרשימת השלוחים באה"ק)!

וכמו תמיד מילים כדורבנות.
יישר כוח.
א' בכסלו תשס"ז