ב"ה יום חמישי, כ"ז מנחם-אב תשפ"א | 05.08.21
אילוסטרציה. תעודת סמיכה
אילוסטרציה. תעודת סמיכה צילום: מאיר דהן
מטאטא יורה-יורה?

"ערכה של תעודת ה"סמיכה" הגיע לשפל כה גדול, עד שרבים מהתלמידים שרמתם התורנית גבוהה יותר - אינם מוצאים לנכון לעסוק בהלכות אלו (הרב מ"מ קפלן, עלה במחשבה)

הדבר היה לפני למעלה מעשור, בתקופת לימודי בישיבת תומכי-תמימים המרכזית שב-770.

באותה תקופה התגבשה קבוצה מתלמידי הישיבה, שמאסה במסלול לימודי ה"סמיכה" הקבוע בישיבה - שדרישותיו היו קשות מדי לטעמה - והחליטה ליצור מסלול עוקף, שהדרישות בו יהיו קלות יותר, בסיוע רב חיצוני שהסכים לבוא מפעם לפעם כדי לערוך מבחנים על-פי מסלול זה.

בתחילה היתה תעודת ה"סמיכה" על-פי המסלול החלופי מודפסת על נייר מכתבים רגיל. עם הזמן התקנאו צועדי מסלול זה בחבריהם, שקיבלו תעודת סמיכה מעוצבת ונאה, והחליטו לעצב תעודה כזו גם עבור המסלול החלופי.

ואכן, באחד הימים הציג בפני בגאווה אחד מלומדי המסלול העוקף "תעודת סמיכה" מודפסת, מעוצבת ונאה לא פחות מזו שהונפקה מטעם הישיבה. רפרפתי בעיני על נוסח התעודה וגיליתי, בין השבחים הרבים שהורעפו על ראשו של התלמיד נשוא התעודה (מקום השם היה עדיין ריק), את השורה הבאה: "ויודע לאפוקי שמעתא אליבא דהלכתא"...

לרגע התפתיתי שלא להפנות את תשומת-לבו של הבחור המאושר לטעות המביכה. אחרי הכל - חשבתי לעצמי - ברוב המקרים תהיה התעודה מדוייקת יותר אם הטעות לא תתוקן...

(בסופו של דבר, כמובן, התגברתי על הפיתוי, והטעות תוקנה.)

* * *

מאז ועד היום מנקרת בראשי התמיהה על הקלות שבה מוענקת לעתים תעודת ה"סמיכה" לתלמידים צעירים שאין להם יד ושם בהלכה, ואילו נתבקשו להשיב על שאלה מעשית של ממש בהלכות איסור והיתר, אין ספק שלא היו מוצאים ידיהם ורגליהם בבית-המדרש.

ערכה של תעודת ה"סמיכה" הגיע בשנים האחרונות לשפל כה גדול, עד שרבים מהתלמידים שרמתם התורנית גבוהה יותר - אלו השקועים ראשם ורובם בלימוד התורה בהתמדה ושקידה, ורואים הצלחה בלימודם - אינם מוצאים לנכון לעסוק בהלכות אלו כלל, או דוחים זאת לשלב מאוחר כך שלבסוף הדבר אינו יוצא אל הפועל. מהם שמכהנים כיום כר"מים וכראשי-ישיבות, מבלי שיחזיקו כלל בתעודת "סמיכה"!

מוכרים לי ההסברים הידועים: חזקה על אברך חסידי שלא יפסוק מדעתו אם אינו בקי בדבר כל צרכו (בעלי טענה זו אף מביאים סיוע לדבריהם מהגאון הרוגצ'ובי), התעודה מעידה עליו שלפחות יש לו שיג ושיח בהלכות אלו ויודע הוא מתי עליו לשאול שאלה, וכדומה. אבל האם הדבר מצדיק הענקת תעודה שהדברים הנאמרים בה רחוקים מן האמת כרחוק מזרח ממערב?!

כמאמר הפתגם הידוע, ישנם מצבים שבהם "אפילו מטאטא יורה". ובכן, על "מטאטא יורה" שמענו, אבל "מטאטא יורה-יורה"?...

[לשם הגילוי הנאות: זכיתי לעמוד בראש מספר תוכניות ללימוד "סמיכה". באף אחת מהן לא סיימו התלמידים את לימודי ה"סמיכה" כולם במסגרת התוכנית, ושמי אינו חתום על אף אחת מתעודות ה"סמיכה" שלהם].

י"א בסיון תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
20
1. בחורים מצטיינים יותר מ"רבנים"
הרמ"מ שי' אינו צודק.יש היום בחורים שמצטיינים כל כך הרבה יותר מיהודים מבוגרים שמציגים עצמם רבנים. כמו כל דבר לא שייך להכליל!
י"ב בסיון תשס"ו
2. מטרת הסמיכה
טעות נפוצה בקרב אנ"ש, כי תכנית ההסמכה אותה דרש הרבי שיעבור כל בחור לפני נישואיו, מטרתה כי אותו בחור ישמש רב בישראל.

הדבר אינו נכון כלל וכלל. מטרת הסמיכה הוא שהבחור שעומד להקים בית בישראל, ובביתו יהיה מטבח ובביתו ינהל שבתות, שפשוט ידע איך לנהוג, או כפי הלשון המורגל, שידע היכן יש בעיה וצריך לפנות לרב...

לכן הרבי קבע כללים בסמיכה, שאמנם לא תיהיה חוכא ואיטלולא, אך גם שלא להכביד על הבחורים.

נקודת הביאור, הנסמך החב"די הממוצע, לא הוסמך מעולם להורות בישראל. נקודה. (אפשר לברר זאת אצל הרבנים המסמיכים).
י"ב בסיון תשס"ו
3. השאלה צריכה להיות מופנית לרבי
כדי שאקבל את הסמיכה שלי, לצורך קידום מנייותי אצל השדכנים והשדכניות שהשאלה הראשונה שהם שואלים היא: "יש לו סמיכה?", נתן לי אחד מהרבנים הגדולים בליובאוויטש (ז"ל) סמיכה מפוארת בחתימת ידו, רק ביקש ממני שאבטיח לו לא לפסוק לעולם הלכה למעשה.
מעטפה קטנה השקיטה את שרידי העצבנות האחרונים שעוד נותרו אצלו, והוא חתם בשמחה.
הסמיכה ממוסגרת במסגרת יפיפיה שקיבלתי מתנה מחמי שיחיה, שהוסיף לי גם נדוניה יפה על חתימתו של הרב החשוב, ואני משמש היום כשליח באחד המקומות ברחבי תבל.
את המשחק אני משחק יפה, וכשבאה לפני שאלה אני משיב שעלי "לעיין בספרים" ומיד מתקשר לרב אחר יודע שמשיב לי על שאלותי, ובא לציון גואל.

וכשאני מתבונן בשאלה, למה דרש ממני הרבי ללמוד סמיכה למרות שהוא יודע שאני לא מסוגל, אני מבין היטיב, שלולי זאת הייתי עובד עד היום כפועל שחור ולא הייתי מגיע לאן שהגעתי לולי זאת.
בשביל המקורבים פה אני "רבי" והם לא מתחקרים אותי.
תודה רבי!
י"ב בסיון תשס"ו
4. הרבה הרבה הגזמה
קפלן רוצה שכולם יהיו עילויים כמוהו? יש מכוני סמיכה מאד מוצלחים, ולמה סתם כך לזלזל?
י"ב בסיון תשס"ו
5. "ע"מ שאקרא רבי!"
ב"ה אשר קם אדם על רגליו ויתבונן ויאמר "תורה מה תהא עלי'?" וכי 'זאת התורה אשר שם משה' לפנינו?

לומד 'תמים' קיצור דקיצור דכמה סימנים ביו"ד ויצא מורה הוראה מוסמך בכל כוח הרבנות החב"דית?! הלזאת יקרא רב?

ואם (פי' וודאי) יטען הטוען, הלא ציווי רבינו היא זו, ואחרי' נלך בלי ספק?

התשובה ברורה בדבריו הקדושים, אשר הלימוד צ"ל כדבעי, דאם לא את מי מרמים כאשר פוסק (עכ"פ לעצמו) שלא כהלכה?

ואם ישנם כאלו שאינם יכולים, עדיין יוכלו ללמוד תורתינו הק' שלא ע"מ להקרות רבי, ובוודאי יתנו להם שטר כבוד על שלמדו היטב, אך עוד הדרך רחוקה מ"רבנים מורי הוראה"!
י"ב בסיון תשס"ו
6. זיכרו את הרב פיקרסקי?
י"ב בסיון תשס"ו
7. חייבים להכניס גם את אורח חיים!
הרב קפלן צודק ועוד איך!

נכון אומנם שיש כמה מכוני סמיכה טובים (כפי שהגיב כאן מישהו), וגם יש בחורים שלומדים לענין וכו', אבל הרוב לא לומדים טוב, ובקושי זוכרים את מה שלמדו.

כל זה הוא בנוסף לעובדה שאפילו מי שלומד טוב, לאו דוקא יודע הלכות אורח חיים, ובוודאי שאי אפשר לכתוב לו בסמיכה שהוא יכול להיות רב בישראל וכו'.

אני חושב שחשוב מאד להכניס למבחני הסמיכה, גם מבחן כללי ב'קיצור שלחן ערוך' או בח"א של אורח חיים.

והרי ידוע על כמה וכמה שהרבי הורה להם ללמוד קיצור שלחן ערוך. ואם לא רוצים, אז אפשר לבחור איזה חמישים סימנים מובחרים מח"א של אורח חיים, ועוד איזה לקט הלכות פה ושם.
י"ב בסיון תשס"ו
8. מגיב
לימוד סמיכה בשביל מניות אצל השדכנים? ועל זה אתה מודה לרבי? מה הקשר בין מה שהרבי רוצה למעשייה שאתה מספר לנו?
גם המעטפה שמשקיטה את העצבנות נראית קצת תמוהה.
למען הגילוי הנאות גם אני מטאטא יורה אי שם בעולם בשליחות הרבי.ואני חושב שהסמיכה היא לא בשביל למנוע מאיתנו להיות פועלים שחורים.
י"ב בסיון תשס"ו
9. זיכרו מה שאמר הרב פיקרסקי!
הרב פיקרסקי אמר שכשהוא נותן סמיכה לבחורים מתומכי תמימים, הוא רגוע, כי הוא יודע שאצל תמימים יש יראת שמים טבעית ולא יפסקו הלכה לפני שיעיינו
(רב ששולף פסק דין על המקום לכל נושא ונושא, ולמחרת הוא סותר את עצמו כי הוא לא זוכר מה שפסק אתמול!!! יכול להיות למדן גדול ויש לו סמיכה מרבנים גדולים ידועים ומפורסמים, אבל יראת שמים אין בו!!!)
ולכן כדאי להיזכר במילים של הרבי: מה שכת ליצנים... הרי יש על זה גם כן גמרא מפורשת...
י"ב בסיון תשס"ו
10. חבל שמפרסמים כזה מאמר
כל איש חינוך מתחיל יאמר לכם שמאמר כזה פוגע ומייאש עשרות תלמידים שכשרונותיהם ממוצעים ומטה.
הכל נכון, אבל שכל דארף מען האבן - מה לפרסם ומה להגיד בלחש.
י"ב בסיון תשס"ו
11. היום רק ברחובות!!!!!
בנתים רק שם מוצאים עשרות בחורים סמיכה ונבחנים ע"י הרבנות הראשית. ועי"ז מקדשים את שם הרבי,בפרט עם מסלול הדינות שיחודי ברמתו
י"ב בסיון תשס"ו
12. כבוד הרב צודק בכל מילה, אבל...
דבריך נכונים במאוד, אבל אתה רק שוטח את הבעיה ולא מציע פתרון כלשהו.

לדעתי הפתרון הוא פשוט: לתת לבחורים 'גישמאק' בהלכות איסור והיתר, הדרך לכך היא פשוטה: (ללמוד את חומר הסמיכה בזמן ארוך יותר מהרגיל כעת בין התמימים, ו)להתחיל את לימוד ההלכה החל מדברי הגמ' והראשונים וכך להנות מהשתלשלות ההלכה עד למעשה בפועל.
כך אני למדתי את הסמיכה ומאוד נהניתי.
ולמוכשרים יותר הייתי מציע שילמדו את כל חידושי רע"א והגר"א שבשו"ע, זה מוסיף צבע ועניין.
י"ב בסיון תשס"ו
13. מפעל לסמיכות
המצב הוא שבחור שרוצה שידוך טוב יש לו מסלול ,קבוצה,סמיכה ,שליחות גמר "חצי (ש"ס")דרכון מוחתם,זהו הביקוש ולכן מייצרים את ההצע,היום יש וידוע כל השאלות של כל רב בוחן ואף התשובות מפיעות באתרים באינטרנט,כידוע ליודעים,ולא עוד אלא שמידי שבוע מופיעים תמונות באתרים ובעיתונות,הרב הבוחן והתלמידים שעברו בהצלחה רבה וכו'ומה יעשה הבחור ולא יסמך,ויותר ממה שנאמר כאן יש כאן וכבוד ה' הסתר דבר כידוע לכל "אלץ איז געווארן מאשינאווע"
י"ב בסיון תשס"ו
14. לידיעת הרב קפלן שיחי'
בחור רציני שבאמת רוצה ללמוד היום סמיכה ברצינות, בא ללמוד באור יעקב ברחובות יש שמה תלמידים מכל העולם (פנימיה) ומתחילים בסמיכה חב"ד וממשיכים לרבנות הראשית ואין לך עוד מקום כזה בחב"ד.
י"ב בסיון תשס"ו
15. האם כל רבני חבד בעלי סמיכה?
כדאי לבדוק היטב האם רבני חבד המכהנים בפועל כרבני קהילות, שכונות, בתי כנסת וכד' יש להם סמיכה באמתחתם? להוותנו האמת תתגלה במלא קלונה, מי שנבחר להיות רב, אחת מהשתיים או שהוא טוב ביחסי ציבור או שידע אצל מי לבקש פרוטקציה. סמיכה לא היתה ולא תהיה.
י"ב בסיון תשס"ו
16. שטויות במיץ עגבניות
אני לא יודע מה רצה הר"מ קפלן. בכל דבר יש אמיתיים ויש שטחיים או שקריים. בודאי יש למכוני הסמיכה החשובים מה לענות אבל ב"ה הם אינם כותבים באתרים ואותם מעניינים דברים אחרים.
י"ב בסיון תשס"ו
17. רב בישראל
ניתן לאמץ את השיטה של אגו"י בארה"ב שמפרידה בין המקבלים "יורה יורה" ובין אלו שמקבלים רק "רב בישראל"
י"ג בסיון תשס"ו
18. הוראת הרבי
מעבר לביקורת כזו ואחרת על הקלות בה ניתנת התעודה או הלימוד הלא מספק. חייבת לבוא פיסקא במאמר כעין זה על כך שלא יעלה על הדעת שבחור המתקרא חסידי ילך לחופה ללא תעודת סמיכה. דבר שלצערינו קורא ולעיתים לא רחוקות.
י"ז בסיון תשס"ו
19. סמיכה: אז והיום

אינני יודע אם המובא להלן הוא בגדר חידוש ופרסום ראשון, אך זכינו והתפרסמו אמש (תשורה לחתונת קליין-לזר) שני מענות ק' אשר יכולים לשפוך אור בנושא.

המענות נכתבו בשוה"ג למכתב הנהלת הישיבה ב770 מחשוון תשל"ו, בה פורטה הצעת תכנית לימודים לתלמידי הישיבה.

עיון בגוף מכתב ההנהלה ובמענה ק' מעלה כי הן כ"ק אדמו"ר והן הנהלת הישיבה הכירו בעובדה שלא כולם שייכים לסוג הלימוד דיורה יורה וכ"ש ידין ידין (ובמילא הוראת הרבי רלוונטית לשייכים בלבד).

ניתן לעמוד על פן נוסף: תכנית הלימודים המקורית שמה דגש על שני מאפיינים: מחד, לימוד מקיף ומורחב (הכולל סוגיות רקע בש"ס, כמו"כ טור וב"י), ולאידך, מ?שני בלבד (סדר אחה"צ) בנוסף לתמידים כסדרם, גפ"ת וראשונים. וחלופיהן במכוני הסמיכה הנוכחיים.

מובן איפוא, כי מהוראת הרבי ועד להצהרה כי 'לא יעלה על הדעת שבחור המתקרא חסידי ילך לחופה ללא תעודת סמיכה' - כברת דרך...

י"ח בסיון תשס"ו
20. עוד בזמן הריי"צ
אינני יכול להיזכר היכן ראיתי זאת, אבל באחד השיחות מאדמו"ר הרייצ שהתפרסמו לפני כמה שנים, ראיתי שהריי"צ מתלונן ש"פעם" מי שקיבל "סמיכה" ידע ללמוד, אודה מאוד למי שיזכיר לי את השיחה/מכתב הזה.

ואם לפני כחמישים שנה כך, מה לנו כי נלין...
כ"ג בסיון תשס"ו