ב"ה יום ראשון, כ"א אייר תשפ"ב | 22.05.22
ממה היה הרבי "יגע ואין אונים" > רעיון לפרשה
כשמשה רבינו מבקש בפרשתינו מהקב"ה שימנה מנהיג "אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם" – למה הוא כופל ואומר שוב "אשר יוציאם ואשר יביאם"? ● באלו מילים פותח הרבי הריי"צ את "רשימת המאסר" ולמה זה נוגע לכללות ההבנה מה זה נשיא הדור? ● איפה קיבל הרבי הריי"צ ליחידות את העסקנים הציבוריים, ולמה הוא לא קיבל אותם בחדר היחידות הרשמי? ● מה המשמעות שהרבי היה "יגע במאוד מהעבודה", ומה ההוראה אלינו ● על כל זה ועוד במאמר מיוחד מאת ר' אלי' וולף, לכבוד חג הגאולה י"ב תמוז ● לכתבה המלאה
    
 
"ואהבת", כלל גדול או כל התורה? ● שיחה מעובדת
אילוסטרציה
אילוסטרציה | צילום: ברוך עזאגווי
הלל הזקן, שחי כמה דורות לפני רבי עקיבא כבר אמר (מסכת שבת לא) לאותו גר שביקש ללמוד את כל התורה כולה כשהוא עומד על רגל אחת: "מה דעלך סני לחברך לא תעביד – זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושא הוא", כך שיש להבין את דברי רבי עקיבא, מה הוא רוצה לומר בדבריו – אחרי מה שכבר אמר הלל הזקן ● כמידי שבוע מגיש הרב אלי' וואלף, שיחה של הרבי, מעובדת לחזרה כדבר תורה בבית הכנסת או בשלחן שבת ● למאמר
    
 
המשמעות של להיות דג טהור ■ הרהורים לפרשת שמיני
דגים
דגים
סנפירים – זו התנועה ממקום למקום. יציאה ממקום אחד ומעבר למקום השני. אם עד היום גדלת בחממה חב"דית, למדת עד עתה בתומכי תמימים, כעת עליך "לשוט ולפרוח", צא לעיר אחרת, תתגורר בשכונה מרוחקת. ולשם תביא את מקור המים-חיים, שם תוכיח שאתה דג ● הרב אליהו וולף מהרהר בפרשת השבוע, שמיני, ומוצא הקשר חב"די מופלא ● לטור המלא
    
 
אתה שונה ואתה מייצג ■ טור מיוחד לפורים
פורים
פורים | צילום: מאיר אלפסי, שטורעם
בעם הזה אני גדלתי, בעם זה התחנכתי. כן. אני התוצר של "דתיהם שונות מכל עם", אני מה שאני, אני זו שבחרת בי – כל מה שיש בי, זה רק בגלל שזה "עמי", העם ש"את דתי המלך אינם עושים" ● הרב אלי וולף בהרהורים לקראת החג הקרב ● לטור המלא
    
 
עתה באתי?! ■ מאמר מיוחד
הרבי על רקע הרשימה
הרבי על רקע הרשימה | צילום: שטורעם
בשבוע שעבר זכינו לגילוי אור, אחרי כעשר שנים זכינו ונמצאה "רשימה" חדשה של הרבי ● כשלומדים את הרשימה הזו לפרטיה, יש בה נקודות רבות שאפשר "להתוועד" איתם ● אם כל שנות חייו של משה רבינו העם עבד את ה', וגם "כל ימות יהושע לא השחיתו", איך קרה שאחרי הסתלקות יהושע העם הגיע למצב של "השחת תשחיתון"? ● מי הוא המלאך שמשה רבינו לא רצה לקבלו ומה הקשר לסרטון שהופק לחג החנוכה ● על כל זה ועוד במאמר מאת אלי' וואלף ● למאמר המלא
    
 
מסתכלין כלפי מעלה ■ טור מיוחד לי' שבט
על סמך מה חשב עמלק שחייליו יכולים להתמודד מול עם ישראל ● מה התחולל בבית המשפט האמריקאי בחורף תשמ"ו ● מה המענה שלנו לעמלק המנסה "למלוק" ולהפריד את הראש מהגוף ● ולמה צריכים לקבל "החלטה טובה" ביום הולדת ● על כל זה ועוד במאמר לקראת יו"ד שבט מאת הרב אלי' וואלף ● לכתבה המלאה
    
 
גילה לו ניסים שנעשו לו ■ מאת הרב אלי' וולף
השלוחים אצל המשלח
השלוחים אצל המשלח | צילום: מאיר אלפסי, שטורעם
כשאליעזר חוזר עם רבקה מחרן, הוא פוגש את יצחק: "ויספר העבד ליצחק את כל אשר עשה". פירוש הדברים – אליעזר סיפר ליצחק את כל מה שהוא עשה למען מילוי השליחות ● אבל למרבה הפלא רש"י מבאר כאן הסבר אחר לחלוטין ● איזה יסוד נותן רש"י לשלוחים כשהם באים למסור דו"ח למשלח על ביצוע השליחות שלהם? ● מאמר לקראת כינוס השלוחים ● לטור המלא
    
 
הרב אלי' וואלף כותב על קשר מופלא: בין אלול תשט"ו לאלול תש"ע
קריעת ים סוף בצרנוביץ ● מאמר מיוחד
ר' מענדל פוטרפאס ועבודות הבנייה
ר' מענדל פוטרפאס ועבודות הבנייה | צילום: שטורעם
כשר' מנחם מענדל גליצנשטיין הגיע לצרנוביץ בשנת תשס"ג לא היה זכר לכל העבר המפואר של העיר. הוא מצא מדבר שממה, קיפאון רוחני, שיש להחיות אותו מן המסד ועד לטפחות ● באותה העיר, באותם רחובות, הם בונים את אותו מבנה, ושניהם נושאים את אותו השם ● על הקשר בין  אלול תשט"ו לאלול תש"ע, טור מיוחד ● לטור המלא
    
 
במה זכה אבימי כשהוא עמד כפוף עם כוס מים בידו?
חורבן הבית
חורבן הבית
הגמרא במסכת קידושין מספרת שרבי אבהו ביקש מבנו אבימי כוס מים, ועד שאבימי הגיע, האבא נרדם ● מה עשה אבימי באותה העת ולמה הוא זכה ● למה בשעת החורבן הכרובים עמדו כאילו "ישראל עושין רצונו של מקום" ● לקראת שבת ואתחנן בו נקרא על מצוות "כבד את אביך ואת אמך", מאמר מאת הרב אליהו וולף ● לטור המלא
    
 
להתכונן... ● מאמר מיוחד ליום ההילולא
הרבי בחלוקת קונטרסים. מימין: האוהל
הרבי בחלוקת קונטרסים. מימין: האוהל | צילום: שטורעם
מתקרבים לג' תמוז, נוסעים לרבי. צריכים להתכונן לפני שנוסעים אליו, לפני שנכנסים לאוהל הק'. אי אפשר לעלות על מטוס ולנחות בניו יורק והנה אתה כאן. אי אפשר להגיע כמו שאתה, לנקוש ג' פעמים על הדלת של האוהל ולומר "שלום עליכם אדוננו מורנו ורבנו עליכם השלום מעתה ועד עולם"... ● יש להתכונן! ● איזה "שיעור אישי" הרבי נתן לכותב המאמר בליל י"א ניסן תש"נ ● על כל זה ועוד במאמר מיוחד לקראת ג' תמוז מאת הרב אליהו וואלף ● לטור המלא
    
 
ועליתם את ההר ● מאמר דעה, מרתק
האוהל הק' לצד מערת המכפלה
האוהל הק' לצד מערת המכפלה | צילום: מאיר אלפסי, שטורעם
מה ראה כלב בן יפונה בהנהגת חבריו המרגלים, שבגלל זה הוא "הלך ונשתטח על קברי אבות" ● מדוע התורה רואה לנכון להדגיש לנו מהיכן המרגלים נטלו את אשכול הענבים, "ויבואו עד נחל אשכול ויקחו משם"? ● למה יהושע וכלב לא הביאו איתם מפרי הארץ, למרות הוראתו המפורשת של משה רבינו? ● על כל זה ועל ההוראה לדורנו במאמר מאת הרב אלי' וולף למאמר המלא
    
 
איך קראו לאשתו של מנוח? ● מאמר-דעה
מבצע תפילין
מבצע תפילין | צילום: ארכיון שטורעם
בהפטרת פרשתינו, מסופר על התגלות המלאך למנוח ואשתו ועל הבשורה שהם עתידים לחבוק בן, את שמשון הגיבור ● התורה כותבת שוב ושוב את שמו של מנוח בהפטרה, ואילו האישה שזכתה להתגלות המלאך פעמיים, היא "נטולת שם", היא נקראת רק "אשת מנוח", טפלה לבעלה. מדוע? ● מדוע הפטרה זו נקראת בשבת שלאחר חג מתן תורה ובמה שווים כל אשר בשם חסיד חב"ד יכונה, גם מי שה"נעשה" שלו הוא פחות מאשר שליח ראשי? ● לטור המלא
    
 
כלל השייך לכל פרט, ופרט השייך לכלל ● מאמר מיוחד
הרבי, תמונה נדירה
הרבי, תמונה נדירה | צילום: ארכיון שטורעם

הנשיאות של הרבי מאחדת בתוכה כלל ופרט. הרבי הוא אדם פרטי המסור כולו לכל כלל העם היהודי. מאידך - נשיא הדור, נשמה כללית של הדור כולו, המסורה לכל יהודי פרטי ● מה הקשר בין שילוב זה לקרבן פסח, ומדוע רבותינו נשיאינו הוסיפו פסוקים מיוחדים בהפטרת פרשת החודש ● מדוע מינו את הלל הזקן כ'נשיא' בגלל פסיקתו ההלכתית שקרבן פסח דוחה את השבת ● על כל זה ועוד במאמר לקראת יום הבהיר י"א בניסן, מאת הרב אלי' וואלף למאמר המלא

    
 
"איתך אנו" ב"נקרת הצור" ● מאמר דעה
השלוחים
השלוחים | צילום: מאיר אלפסי
מיהו השליח שתרם 'מעשר' לשליח אחר, מתרומה לא צפויה שהוא קיבל ● משה רבינו מבקש מהקב"ה שואל את הקב"ה מהו השכר של מי שמוצא חן בעיניו, וכשרואה שדבריו מקובלים הוא מבקש "הראני נא את כבודך", והקב"ה עונה לו "וראית את אחורי". הוא שם אותו ב"נקרת הצור" ומראה לו קשר של תפלין ● מה הקשר בין כל הפרטים הללו ● ואיזו הבנה עמוקה היתה להמן הרשע כשהמלך שאל אותו "מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו" ● איך הקדימו אותו כ"ב אלף תינוקות של בית רבן כשזעקו למרדכי היהודי "איתך אנו בחיים ובמות" ● ואיך כל זה מתקשר לשלוחים היום הנמצאים בשבע ועשרים ומאה מדינה ● מאת הרב אלי' וואלףלכתבה המלאה
    
 
יומא טבא לרבנן ● מאמר מיוחד
הרבי
הרבי | צילום: ארכיון שטורעם
בעמדינו בימי ההכנה ליו"ד שבט, ששים שנה, עלינו להתכונן לקראתו בשני המישורים, הן ליו"ד שבט, כיום נשיאותו של הרבי. והן לכך שזה "ששים שנה" ● מה משמעות של "ששים שנה" וכיצד יש להתכונן לקראתה ● מה ההבדל בין מי שהוא "רבנן" לבין שאר העם, ולמה רב יוסף הזמין ליום הולדת הששים שנה שלו רק את "רבנן" ● ומה המשמעות של "בטל בששים" ● הכל במאמר לכבוד יו"ד שבט, מאת הרב אלי' וואלףלטור המלא

    
 
להלחם או לנצח – מה חשוב יותר? ● דעה
"שליח זה מכהן כבר כמה וכמה שנים בעיר לא גדולה במיוחד, הוא פעל שם מהפכה של ממש. לדעתו, בהכירו את יכולתו והלהט החסידי שלו, הוא חושב שלו הוא היה בעיר גדולה יותר, הוא היה יכול לחולל שם גדולות ונצורות, "להפוך את העיר" ● "ישנם אברכים שמתלבטים היום האם לצאת לשליחות, לטענתם - בעבר היו הוראות ברורות מהרבי. אך היום - אין הוראות ברורות מהרבי ● לקראת יו"ד שבט, מאמר מאת הרב אליהו וואלףלמאמר המלא
    
 
הוא הודה, הוא זיוה, הוא הדרה ● מאמר
הרבי
הרבי | צילום: ארכיון שטורעם
הרבי מביט על המבדיל, ומידי פעם עיניו סוקרות את הקהל. אתה עומד שם ומביט על הרבי, אתה מנסה לעמוד מאחרי גבו של חברך, "רק לא לעמוד ראשון בחזית, מול הרבי", מנסה גם לראות את הרבי ויחד עם זאת גם להסתתר מאחרי גב של מישהו אחר - ואז - עיניו של הרבי ננעצות בעיניך, ננעצות בך ● הלוח עבר בהצלחה את מבחן ה"הוא הדרה", הוא עבר בהצלחה את מבחן ה"הוא זיוה", אבל במבחן של "הוא הודה", של היראה מהרבי, הוא לא קיבל ציון מעודד ● מאת הרב אלי' וולףלטור המלא

     7 תגובות לכתבה זו
 
"זה המשפט עדיין בארץ הודו" ● מאמר דעה
הרב הולצברג הי"ד ומקורב
הרב הולצברג הי"ד ומקורב | צילום: ארכיון מאיר אלפסי, שטורעם
אסון מומביי ריחף מעל כל ימי כינוס השלוחים העולמי. היכן שלא פנית – צל האסון במומביי ליווה אותך. החל מכוחות האבטחה המוגברים שניצבו בכל פינה, תכני הכינוס, קטעי הווידאו שניבטו אליך בכינוסים המרכזיים, ארוע הכנסת ספר התורה ועוד ● דמותו של גבי הי"ד ריחפה בכינוס, ושימשה מקור השראה לאלפי חבריו, שמוסרים את עצמם בכל פינה בקצווי תבל, למילוי המטרה אותה הטיל עליהם המשלח, "לתקן עולם במלכות שד-י" ● מאת הרב אלי וולף ● למאמר המלא
     5 תגובות לכתבה זו
 
העורב והיונה ● מאת הרב אלי וואלף
(צילום: מאיר אלפסי, שטורעם)
(צילום: מאיר אלפסי, שטורעם)
שליח שאין בו אף מעלה, והוא נשען אך ורק על הביטול למשלח, שליח שהוא רק "יונה" – לא זה השליח הנדרש ● השליח צריך להיות אדם בעל מהות משלו, הוא צריך להיות "פקח שבעופות", הוא צריך שיהיו בו מעלות, שליח צריך שיהיה לו: "שלח לך – לדעתך", צריך "דעתך" משל עצמו, שיקול דעת אישי בריא, הוא צריך את "הקב שלו" בשליחות ● מאת הרב אלי וואלף לטור המלא
     13 תגובות לכתבה זו
 
"והבל הביא גם הוא" ● טור מיוחד
ברק'ה ע"ה, אצל הרבי
ברק'ה ע"ה, אצל הרבי | צילום: ארכיון
קין היה משוכנע שהוא מביא "מנחה לה'", הוא היה בטוח שהקב"ה ממש זקוק למנחה שלו, יהיה לו חיים נעימים יותר כי קין הביא לו 2 ק"ג עגבניות ו-3 בצל גדול, הוא הביא מנחה לה'... ■ כאן התחילה הבעיה שלו, הוא חשב שמישהו צריך אותו, מישהו זקוק לפעולות שלו. הבל – לעומתו, לא הביא מנחה לה', "אם צדקת מה תתן לו", הוא צריך את העגבניות שלך? הוא זקוק לכבשים שלך? – לא ולא. "הבל הביא גם הוא", הבל הביא את "הוא", את עצמו ■ מוגש לקראת היארצייט של הרה"ח ר' ברק'ה וולף ע"ה ■ מאת הרב אלי' וואלף ■ לקריאה
     9 תגובות לכתבה זו
 
זקף גדול ● מאמר דעה
לחיות עם הזמן
לחיות עם הזמן | צילום: ארכיון שטורעם

כדי שנוכל לחיות עם הרבי גם כיום, כדי שנוכל לדעת "היכן הרבי נמצא" כעת, את ה"זקף גדול" נוכל לשמוע, כאשר נחיה עם מה שהרבי חי בזמנים אלו, בין אם זה הימים הנוראים ובין אם זה ימי זמן שמחתינו ■ יש "לחיות עם הזמן", ללמוד את המאמרים של הרבי העוסקים בימים אלו, מאמרי ג' דסליחות, מאמרי ראש השנה, שבת שובה, י"ג תשרי, חג הסוכות, שמיני עצרת ושמחת תורה וכו'. לשמוע את ההתוועדויות והשיחות של הרבי, לראות את הווידאו'ס מההתוועדויות של ימים אלו, לראות את ההנהגה של הרבי, לחיות עם הזמן ■ מאת אלי וואלף ■ למאמר המלא

     7 תגובות לכתבה זו
 
המל"ך בשדה ● מאת אלי' וואלף
המלך בשדה
המלך בשדה | צילום: מאיר אלפסי, שטורעם
ממקום זה, מקום בו אנו עומדים יחפים, נשאב כח להתגבר על החסרונות שיש לנו. משם נשאב כח לא להיות "הולך על כפיו כגון כלב דב וחתול", אלא להיות מרוממים מהארציות. משם נשאב כח להיות קשורים ל"מלך" בכל כוחות הנפש ■ מאמר דעה
     2 תגובות לכתבה זו
 
לנצור תאנים ● מאמר דעה
צילום: מאיר אלפסי, שטורעם
גם היום, חמש עשרה שנה אחרי ג' תמוז, כדי לקבל עוד ועוד מהרבי, גם בימים אלו שכביכול אין בהם חדש – חובה עלינו להיות "נוצר תאנה". עלינו לדעת שהדבר תלוי רק בנו, עלינו להיות "נוצר" ■ תשב, תראה את הווידאו, כן – אפילו ווידאו של חזרת הש"ץ, של "סתם שחרית", על אחת כמה וכמה של פארבריינגען. תהיה "נוצר תאנה" ■ מאמר מיוחד מאת א"ב חרמש לטור המלא
     4 תגובות לכתבה זו
 
"רוח אחרת" ● מאמר דעה
שלוחים באוהל
שלוחים באוהל | צילום: ישראל ברדוגו, שטורעם
אמנם כולנו נמצאים עכשיו בזמן קשה, במצוקה גדולה. חמש עשרה שנה אנו לא רואים את נשיא הדור ואין אתנו יודע עד מה, ובמקום לראות את "ידיו של משה", לשמוע ממנו תורה, אנו עולים לאוהל הק', ל"חברון", ורואים שם אבן-סלע ■ אבל בד בבד, אנו יודעים שדווקא באוהל הק', המקום שמבטא יותר מכל את החורבן, זה המקום בו הקשר עם "רוחו עומדת בקרבנו" של הרבי - עומד בשיאו, "אט דא איז ער" ■ מאמרו השבועי של א"ב חרמשלטור המלא
     8 תגובות לכתבה זו
 
"קונסטיטוציה" ● מאמר דעה
נשיא רוסיה בפגישתו עם הרב לאזאר
נשיא רוסיה בפגישתו עם הרב לאזאר | צילום: שטורעם
רק אנשים ספורים מבין המאות שהתאספו ב-770 הבינו את מה שהרבי דיבר "מעל לראשיהם", ישירות ליהודים הנמצאים מאחורי מסך הברזל. את מה שהוא מדבר ללא "שליח ומליץ בינותם". הרוב המכריע של אנ"ש לא הבין מילה ממה שהרבי דיבר באותה שיחה קצרה בשפה הרוסית, וגם אלו שהבינו, והם הבינו היטב את מה שהרבי מדבר, לא הבינו מה הם שומעים ■ ומה הקשר של שיחה זו, למועד מבחני הבגרות בשפה הרוסית, לכיתות י"א ברוסיה ■ מאת א"ב חרמש ■ לטור המלא
     5 תגובות לכתבה זו
 
מה היו ההפסקות משמשות ● מאמר מיוחד
בתקופה הזו, כאשר הכסף הוא אינו דבר המובן מאליו, הוא לא "זורם" כפי שהורגלנו בשנים האחרונות – מושקעים אנרגיות רבות, מחשבות, רעיונות יצירתיים, טלפונים, מיילים וכו' וכו', סביב עריכת ומשלוח מתנות לתורמים ■ אנו לומדים על בשרינו בדרך הקשה את המושג של הכרת הטוב, ואת המושג של שיתוף מי שאנו זקוקים לו - בנעשה אצלנו, במה שאנו עושים בכוחותיו ■ השלוחים הם "שלוחים" גם לפני הכסף, וגם אחרי הכסף. גם אם הוא ישנו, וגם אם הוא איננו ■ מאמר מיוחד מאת א"ב חרמש ■ לטור המלא
     6 תגובות לכתבה זו
 
יש לכם ידיעה? תמונה בלעדית? מזל טוב? דעה בנושאי אקטואליה? שילחו אלינו ונפרסם