ב"ה מוצאי ש"ק, כ"א טבת תשפ" | 18.01.20  
 
הרב ברוך אוברלנדר
עודכן לאחרונה בט"ז 'אדר ב תשס"ח
הנוסח והניקוד בסידור אדמו"ר הזקן

הנוסח והניקוד בסידור אדמו"ר הזקן

 

מבוא: סידור נוסח האר"י בעריכת אדמו"ר הזקן

פרק א: האם אדה"ז בעצמו ניקד את כל הסידור?

פרק ב: שיטות השונות בניקוד

פרק ג: הגהות הצמח צדק לסידור

פרק ד: "יתגדל ויתקדש" בפתח או בצירי?

פרק ה: אודות הניקוד של הסידור 'תורה אור'

פרק ו: 'מי שברך' לחולה לפי נוסח אדה"ז

פרק ז: מדוע השמיט אדה"ז את י"ג ה'אני מאמין'?

פרק ח: עוד אודות ר' זלמן הענא וספריו

 
 

להורדת המאמר לחצו על הקובץ למטה

קבצים מצורפיםהוסף תגובהתגובות