ב"ה יום חמישי, י"ז תמוז תשפ" | 09.07.20
הרב גינזבורג
הרב גינזבורג
משקיעים במניות? עברתם איסור

חסיד חב"ד? על פי דברי הרבי ב'רשימות' קשה להשקיע במניות מבלי לעבור על איסורי התורה (הרב יוסף שמחה גינזבורג, חצי שיעור)
הרב יוסף שמחה גינזבורג

העיסוק בהשקעות במניות, אגרות חוב וכיוצא בהן, של חברות בבעלות יהודית, כרוך בשאלות של בעלות/ שותפות וקבלת רווחים שנוצרו על ידי איסורים כגון: ריבית, חילול שבת, מכירת טריפות וכו'.

בשנים האחרונות עלה הנושא למודעות הציבורית, וחיפשו דרך להרוויח מבלי להסתבך באיסורים. אף הוקמה קרן נאמנות בפיקוח רבני בשם "הילת שוהם" שנתנה את השירות לציבור, הרוויחה יפה, והצילה רבים מישראל מהרבה חששות.

אולם לאחרונה התברר (והרב אריה דביר הי"ו, המפקח על הקרן, הודה בכך בפה מלא בשיחתנו), וכל אחד יכול לגלות זאת באמצעות יועצי השקעות בבנקים, שהקרן נזהרת רק מ"יד ראשונה", כלומר אינה קונה מניות של חברות שאין עליהן היתר-עיסקא, או של חברות שמחללות שבת וכדומה. אבל אינה נזהרת מלקנות, למשל, מניות של בנק מסוים שהוא מבעלי המניות של חברה המוכרת טריפות או של תחנות דלק הפתוחות בשבת, ועוד.

זאת מפני שהם סומכים על דעת הפוסקים הסוברים שאחזקת מניות של חברה בע"מ איננה נחשבת "בעלות" מבחינה הלכתית. ואם כן, הרווח שבהקמת הקרן הוא רק ה'היתר עסקא' והמלחמה הכלכלית במחללי שבת וכדומה.

אי כך, הרי לטובת הציבור ולטובת הקרן עצמה צריךל לגלות את האמת במלואה, ולפרסם שה"כשרות" של הקרן אינה "למהדרין", אלא רק לפי הדעות המקלות, ואילו לפי ה'מנחת יצחק' (ח"ג סי' א) וסיעתו המחמירים בזה, וכן דעת כ"ק אדמו"ר זי"ע בצורה נחרצת (במכתבו שנדפס ב'רשימות' שלו, חוברת קס"א), שאחזקת מניות מהווה שותפות הלכתית, ובלשונו הק' "היהודי הקונה האקציע (=המנייה) הוא הוא הבנק, כיוון שע"י קנייה זו נעשה שותף בבנק" - לדעה זו הקרן איננה "כשרה".

וב"ה שיש כבר קרן הטוענת שאין בה כל חשש גם לגעת המחמירים, וה' ינחנו בדרך אמת.

ז' בחשוון תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
9
1. קרן שוהם גמישה
הילת שוהם - שוהם גמישה משקיעה בבנקים, למשל בנק דיסקונט שהוא מבעלי סלקום, וסלקום עובדת בשבת
ויש עוד דוגמאות. לכן זה לא כל כך מהדרין
ז' בחשוון תשס"ז
2. מי הקרן
גם בזה העיקר חסר מן הספר, מי זה הקרן שטען שהכל למהדרין והכסף שמרוויחים כולו כשר למהדרין.
לא מספיק שהאוכל יהיה כשר למהדרין.
גם משא ומתן באמונה חייב להיות כשר למהדרין.
אבל מעניין שהרבה שאילות שומעים על כשרות האכילה ושתיה ועל טיפת חלב שנפל על בשר, אבל מעט שומעים על איסור אונאה, מידה ומשקל צודקים, ויורד לתוך אומנתו של חבירו, ולא תחמוד. בכל המצות האילו גם כתובים בתורה וצריך שיהיו כשרים.
ח' בחשוון תשס"ז
3. לא בטוח שמדובר באותם מניות
ראוי שהרב כדרכו יערוך בירור יסודי בנושא המניות בימינו. ויבדוק האם בעידן המסחר היומי עדיין נחשבת מניה לבעלות כפי שהייתה בעידן בו נכתבו הרשימות, קודם שהוא מדמה מילתא למילתא.
ח' בחשוון תשס"ז
4. איזה קרן כשרה?
אג"ח מהדרין?
וכבוד הרב מה לעשות באם השקעתי כמה אלפי שקלים ב'שוהם גמישה'האם אני חייב להוציא את זה משם או שמא אין לקנות עוד מניות?
ח' בחשוון תשס"ז
5. תגובה
במקום באג"ח תשקיעו באגו"ח.
ח' בחשוון תשס"ז
6. בית חב"ד חבל עזה -מבטיח רווח גבוה!!
אצלינו , השקעה בטוחה בעוה"ז ובעוה"ב !!!!!!
בדוק ומנוסה!!!!
ח' בחשוון תשס"ז
7. זו דעתו של הרבי?
הרב כדרכו מדמה מילתא למילתא מבלי לבדוק בשטח.
עשרות או מאות מאנ"ש השקיעו במשך השנים במניות, והיה זה על דעתו של הרבי ובברכתו.
מעניין אם מישהו מהם הונחה ע"י הרבי לבדוק אם אין תערובת של חילול שבת בגופים הנסחרים.
ח' בחשוון תשס"ז
8. תגובה ל1
דיסקונט איננה מחזיקה בסלקום. בסלקום מחזיקה דיסקונט השקעות שאיננה שייכת לבנק דיסקונט.
בנק דיסקונט מחזיק בכ3% ממניות תבל המחללת שבת.
ב' בטבת תשס"ז
9. תגובה ל3
שאלתך נובעת ככל הנראה מחוסר הבנה בסיסי. כאשר רוכשים מניה בבורסה (ולא משנה בכלל כמה זמן מתכוונים להחזיק בה) לא רוכשים את המניה מהחברה ולא נכנס שקל אחד לקופת החברה. הכסף שאתה משלם עובר למי שהחזיק במניה לפניך וכאשר אתה מוכר אינך מקבל שקל אחד מהחברה. את החברה לא מעניין מי מחזיק את המניה.
נדמה את שוק המניות לשוק המכוניות - כאשר אתה רוכש מכונית משומשת יצרנית המכוניות איננה צד בעסקה וזה לגמרי לא מעניין אותה. רק כאשר אתה רוכש מכונית חדשה הכסף שאתה משלם נכנס לקופת החברה.
המקבילה של רכישת מכונית חדשה היא קניית מניה בהנפקה. המקבילה של קניית מכונית משומשת היא קניית מניה בבורסה.

אגב (וכאמור זה בכלל לא משנה) הסוחרים היומיים הם קבוצה שולית בבורסה, ואלמלא כן, לא היה נמצא קונה למניות שהם נפטרים מהם לפני סיום המסחר.
לא רק הסוחרים היומיים הם קבוצה שולית גם המניות הנסחרות בכלל ובכל יום בפרט מהוות נתח קטן מאוד מהמניות המונפקות כך שעיקר המניות מוחזקות לאורך זמן ולא רק על ידי בעלי השליטה.
ב' בטבת תשס"ז