'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז