הרב הולצברג הי"ד ומקורב
הרב הולצברג הי"ד ומקורב צילום: ארכיון מאיר אלפסי, שטורעם
"זה המשפט עדיין בארץ הודו" ● מאמר דעה

אסון מומביי ריחף מעל כל ימי כינוס השלוחים העולמי. היכן שלא פנית – צל האסון במומביי ליווה אותך. החל מכוחות האבטחה המוגברים שניצבו בכל פינה, תכני הכינוס, קטעי הווידאו שניבטו אליך בכינוסים המרכזיים, ארוע הכנסת ספר התורה ועוד ● דמותו של גבי הי"ד ריחפה בכינוס, ושימשה מקור השראה לאלפי חבריו, שמוסרים את עצמם בכל פינה בקצווי תבל, למילוי המטרה אותה הטיל עליהם המשלח, "לתקן עולם במלכות שד-י"

 

מאת הרב אלי וולף

אסון מומביי ריחף מעל כל ימי כינוס השלוחים העולמי. היכן שלא פנית – צל האסון במומביי ליווה אותך. החל מכוחות האבטחה המוגברים שניצבו בכל פינה, תכני הכינוס, קטעי הווידאו שניבטו אליך בכינוסים המרכזיים, ארוע הכנסת ספר התורה ועוד.

אך דומה כי מלבד הטרגדיה והשלכותיה השליליות – "מומביי של מעלה" ליוותה את הכינוס ואת אלפי משתתפיו. האש שבערה בבית חב"ד מומביי, האש שבאופן אבסורדי האירה באור התורה והמצווה מאות אלפי בתים יהודיים בעולם כולו בחודש כסלו שעבר - עדיין ממשיכה לבעור בלבותיהם של השלוחים, בלב אחיו-לנשק של הקדוש הרב גבריאל הולצברג הי"ד, אש השליחות, אש מסירת הנפש למילוי רצונו של המשלח.

אש תמיד תוקד.

דמותו של גבי הי"ד ריחפה בכינוס, ושימשה מקור השראה לאלפי חבריו, שמוסרים את עצמם בכל פינה בקצווי תבל, למילוי המטרה אותה הטיל עליהם המשלח, "לתקן עולם במלכות שד-י".

אמרו חז"ל "ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא", ובפרט מאורע שכזה.

פרשת השבוע של כינוס השלוחים הוא פרשת חיי שרה, ובפרשה זו - עוסקת התורה בשליח הראשון שנשלח על ידי נשיא הדור, "נשיא אלוקים אתה בתוכינו", למקום של "חרון אף של עולם", כדי להוציא משם את ניצוצות הקדושה.

ובתחילת שליחותו, אברהם אבינו מורה לו לשליח, לאליעזר, "שים נא ידך תחת ירכי".

מבאר על כך האבן עזרא:

..."והקרוב אלי, שהיה משפט בימים ההם לשום אדם ידו תחת ירך מי שהוא ברשותו. והטעם אם אתה ברשותי - "שים נא ידך תחת ירכי", והאדון יושב והירך על היד, כטעם הנה ידי תחת רשותך לעשות רצונך"

משמעות הדברים היא: התוכן של "יד" היא – כל מה שיש לי, כל מה שהשגתי, כל הרכוש והנכסים שלי, כל מה שבניתי, קניתי, פעלתי, הכל נכנס לגדר של "יד".

ומהשליח נדרש "שים נא ידך" – קח את כל מה שיש לך, כל הגדולות והנצורות שאתה פועל, כל הכישרונות שלך, כל היכולות שלך, ושים אותם "תחת ירכי", תחת הירך, תחת רשותו הבלעדית של האדון, של המשלח. כאומר לו: "הנה ידי תחת רשותך לעשות רצונך".

לכאורה בזה מיצה האבן עזרא את הרעיון של הסבר הפסוק. אבל לא כך. הוא ממשיך ומוסיף עוד כמה מילים:

הוא מסיים את ביאורו וכותב: "וזה המשפט עדיין בארץ הודו".

אם אתה רוצה לראות היכן השליח לקח את "ידו", את כל מה שיש לו, והניח אותך "תחת ירכי" של המשלח –

אם אתה רוצה לראות דוגמא חיה לדרך-חיים זה, בחיי היום יום, אם אתה רוצה לראות שליח מסור ונתון שאין לו מציאות משלו, ואת כל חייו הוא הקריב למשלח – אומר לך האבן עזרא, דע לך ש"וזה המשפט עדיין בארץ הודו". שם תראה דוגמא לזה.

וכפי שביטא זאת יבדלחט"א הרב נחמן הולצברג, אביו של גבי הי"ד, בהתוועדות שהתקיימה לאחר הכנסת ספר התורה ל-770, ביום חמישי שעבר.

"מוטל עלינו להקריב למען הרבי. כל אחד צריך להקריב מעצמו למען מילוי השליחות, למען הרבי.

"אני אמנם הקרבתי את בני, "עקדת יצחק". הקרבתי קרבן יקר מאוד, לא תקום פעמיים צרה ח"ו היל"ת.

"אבל מכל אחד מאיתנו נדרש – מתוך אריכות ימים ושנים טובות – להקריב מחייו למען הרבי, לתת משהו מעצמו.

"מעמד זה מחייב אותנו להתבונן האם הקרבנו מעצמנו למען הרבי, כמה הקרבנו, האם אנו יכולים להקריב יותר?"...

זו היתה הנהגתו של גבי הי"ד, "שים נא ידך תחת ירכי", "הנה ידי תחת רשותך לעשות רצונך", ורוחו זאת - הינה בבואה, והיא משמשת מקור השראה לאחיו השלוחים, די בכל אתר ואתר.

[מתוך גיליון השבוע של שבועון כפר חב"ד)


א' בכסלו תש"ע
תגובות
5
1. ר' אלי היקר!
יישר כוח רב על הדברים המרגשים!
א' בכסלו תש"ע
2. חזק ביותר
א' בכסלו תש"ע
3. זה בתמונה הוא ליטאי יהלומן מבני ברק
ולא וויתר על שום הזדמנות לבקר אצל גבי ורעייתו,
אם אני לא טועה הוא גם תרם לו את המקווה.
א' בכסלו תש"ע
4. שטארק!!
אלי', ת"ח.
ב' בכסלו תש"ע
5. למערת "שטורעם"
לא נאה לכם לפרסם תגובה עם דברי הרבי אודות השליחות היחידה לקבל פני משיח צדקינו?!
ב' בכסלו תש"ע