הרב דרוקמן על רקע טלית ספוגה בדם בזירת הפיגוע, בשבוע שעבר
הרב דרוקמן על רקע טלית ספוגה בדם בזירת הפיגוע, בשבוע שעבר צילום: בחדרי חרדים
מה קורה לרבנים שלנו?

דם יהודי נשפך על ספרי קודש. תמה תמה קרא מדוע "עיני העדה" שלנו, לא נשמע די קולם בעת שכזו? • מאת הרב דוד מאיר דרוקמן • עלה במחשבה

את שורות אלו אני כותב כאשר ברקע את אני שומע את קולות הבכי והנהי מרחבת "מרכז הרב" בירושלים, יקום ה' את דם הקדושים והטהורים בני ציון היקרים המסולאים מפז איכה היו לנבלי חרס.

אחי ורעי, אינני רוצה לומר "אמרנו לכם", וגם לא אומר מדוע לא הקשבנו-הקשבתם לקולו של נשיא הדור ששאג מנהמת ליבו כי שלימות ארץ ישראל יש בה משום מימד של "פקוח נפש" וסכנת חיים לעם היושב בציון.

ובכן, להט החרב המתהפכת אינה עוד בגוש קטיף, איומיה כבר הגיעו כבר לאשדוד וקרית גת, ואף בירושלים למרחק של 5 דקות משכונת "יפה נוף" (היל"ת!).

ואינני מתכוון לרמוז רק לחוגים שמחוץ למחננו שמשום מה לא מפנימים די כי אין עוד טעם לתקציבים ו"הישגים" וכל כיוצא בזה כאשר כבר מדברים בפועל ממש רח"ל על חלוקת ירושלים, כלי משחית מתעופפים מעל ראשי יהודים וחודרים למשכנות ישראל. בקצב הזה פשוט, היו לא תהיה, לא יהיה למי להעניק את התקציבים.

ראו הוזהרנו!

כן, גם כאשר בעצם שעות אלה כאשר דם יהודי נשפך ונספג על דפי ספרי קודש, כאשר גויים באו בנחלתך ושפכו דמם כמים סביבות ירושלים - ממשיכה באווילותה שרת החוץ במשא ומתן שעניינו למכור אותנו לעבדים ושפחות ולהתיר את דמנו, ישמור ה' ויציל - איך גם אנו, בחוגים שלנו, עברנו לסדר היום גם לאחר מחאותיו של הרי"ל גרונר שי' אך לא מכבר בהתאסף עם בעיה"ק חברון, תמה תמה קרא מדוע "עיני העדה" שלנו, בכרמנו שלנו, לא נשמע די קולם בעת שכזו?

לאן הם נעלמו? למה הם נאלמו?

מורי ורבותי אחי ורעי, אל תתנו דומי לך! חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה! בכל אירוע, בכל חודש שבת ומועד, בכל התוועדות לצאת במחאות וצעקות מעומקא דליבא על שמתחולל כאן! רבותי זאת לא פוליטיקה, כי בחיי יהודים עסקינן, רחמנא ליצלן – עלה המוות בחלוננו!

"פוליטיקה לא בבית מדרשנו"

ברוסיה הסובייטית ממתינים אנשים לתורם בשקט, כאשר כל אחד שקוע בתוך עצמו נתון לצרותיו ולדאגותיו, ולא מוציא הגה מפיו.

לפתע ניגש אליהם ה"נאצ'אלניק"-מנהל המשרד ואומר: "המצב הזה לא יכול להימשך, אסור לקיים במקום ציבורי שיחות פוליטיות, אם תמשיכו, אאלץ לקרא למשטרה...".

אמנם ב"ה כאן ב"מדינת ישראל" עדין לא באים אליך בהאשמות על שאתה מנהל "שיחות פוליטיות" מהסוג האמור, אבל, מאידך, לא פעם אתה שומע מיפי נפש הנמנים גם על ציבור מתפללי בתי הכנסת: "בבית הכנסת לא מדברים פוליטיקה", וכל כך למה? כי פלוני אלמוני דיבר "פוליטיקה"; הוא השמיע דברים או חילק עלונים העוסקים בחשיבות שלימות ארץ ישראל, הוא הפיץ דפי הסברה תורניים המתריעים על סכנת פקוח הנפש שישנה במסירת שטחים לאוייב.

"אם התייש לא היה שלי, גם אני הייתי צוחק" אומר הפתגם העממי, לצערנו אנו שומעים סוג טענה מוזרה שכזו גם מיהודים "משלנו".

הבה נחדד את הענין, ומבלי חלילה "לפתוח פה לשטן"; מחר-מחרתיים ינסה מאן דהו מ"הנאורים" להעביר חוק בכנסת נגד ביצוע ברית מילה ב"קטינים חסרי ישע". יעלה רב על בימת בית הכנסת וישמיע מחאה נגד המנסים לערער מצוה יסודית כזו עליה מסרו יהודים נפשם מדורי דורות. "כבוד הרב" יזדעק הגבאי, "נא לא לדבר פוליטיקה בבית הכנסת, אנחנו רוצים לשמוע רק דברי תורה". וכאן ייכנע הרב לגבאי ובמקום לדבר על "פוליטיקה" הוא ישמיע לצאן מרעיתו כמה דינים בהלכות בישול בשבת. "כבוד הרב" שוב ירעים ה"שייגעץ התורן" בקולו; "אנחנו רוצים לשמוע רק תורה, ולא נושאים גסטרונומיים".

הבנתם? הלכות בישול בשבת זו גסטרונומיה, הלכות פקוח נפש שבויתור על שטחים זוהי פוליטיקה, ארץ ישראל ושלימותה – זהו ויכוח ציבורי...

אמנם כן, אצל הנוצרים קיימת "הפרדת הדת מהמדינה", שם, להבדיל בין הטמא לטהור, הדת היא טקס, פולקלור גרידא, ברם אצלנו, התורה היא "תורת חיים" ("תורה" מלשון "הוראה") שיש לה מה לומר לא רק בהלכות תפילה, אבלות או נשואין, אלא גם בהלכות ארץ ישראל ובכל המסתעף מזה.

אגב, סביר להניח, כי גם לפני מלחמת העולם השניה, מסתמא היו כמה מתחכמים שטענו כלפי רבנים שעוררו את הציבור על דבר השואה האיומה העלולה או-טו-טו להתרחש והטיחו בם: "רבנים אל תכניסו פוליטיקה לבית הכנסת", וההמשך כבר הסטוריה (ולא תקום פעמיים צרה).

בכל מקרה, אנו לא מתכוננים למחוק "סימנים" שלימים שב"שולחן ערוך" העוסקים בדיני סכנת נפשות, אנו נמשיך גם נמשיך להכניס "פוליטיקה" אפילו בסידור התפילה, ונתמיד לומר בקול רם ובגאון בברכת המזון: "נודה לך ה' אלוקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה".

ירחם ה' על שארית עמו ונחלתו שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, לא עוד מספד בציון ובכיה בירושלים, והרחמן הוא יזכנו לימות המשיח כפשוטו למטה מעשרה טפחים, ואך ששון ושמחה ישיגונו ונס יגון ואנחה, ובחודש בו מצוה אותנו קודב"ה על שמחה יתקיים "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר".

א' באדר ב' תשס"ח
תגובות
13
1. לא התכוונת לשכונת "יפה - נוף"
אלא לשכונת "הר - נוף" בה גרים ראשי ש"ס ומנהיגיה.
ב' באדר ב' תשס"ח
2. הרב דרוקמאן-על מה הצעקה?
כבוד הרב
אני תמוה.
על מה אתה בוער?
עם מי אתה מחפש מלחמה?
אתה באמת חושב שיש חסיד חב"ד שלא איכפת לו על המצב?
פעם ישבת בהתוועדות? כל התוועדות שאני יושב שם, מדברים על המצב בארה"ק!
כל דרשה בבית הכנסת אני שומע דברים על המצב!

ומה אתה דורש מהרבנים?
מחאות? הם עושים.
מכות? אסור.

ומה לעשות, שהיום יש לנו אנשים שהקימו אירגונים בשם חב"ד ועושים פעולות שהרבי אף פעם לא דרש ממנו לעשות וגרומים חילול ה', ומונעים מאתנו לעשות הרבה

אז נגד מי אתה צועק?
ב' באדר ב' תשס"ח
3. לזה מתגובה 2: אסביר לך על מה הצעקה
1. בער"ח אדר א' הוציאה מועצת

גדולי התורה הודעה עם

ביטויים מזעזעים וכואבים על

המצב הבטחוני האיום באה"ק.


גם הרבנים שלנו הוציאו הודעה,

אבל עם נוסח אקסטרה פרווה

ועוד פחות מהחמימות לענין

שגילתה מועצת גדולי התורה.

(וזה מה שהוציא את הרי"ל גרונר מהכלים בנאומו בחברון)

-----------------------------

2. כמה משלחות שלחו רבני חב"ד

להגר"ע יוסף למשל, ע"מ לפעול

עליו שש"ס תצא מהקואליציה?

מי שיש לו מידע בנדון יפנה

למערכת..

----------------------------

2. מתי לאחרונה קראו רבני

חב"ד לילדי תשב"ר במוסדות

שלנו להתאסף במקומות הקדושים

ולשאת תפילה על המצב? ("מפי

עוללים..להשבית אוייב ומתנקם")

----------------------------

3. מדוע הרבנים שלנו לא טרחו

לפחות להנחות את צא"ח או את

כללות אנ"ש לתגבר בימים

מסוכנים אלה את מבצע תפילין

ומבצע מזוזה?

-----------------------------

4. מתי יצאו רבני חב"ד

לאחרונה ל"עם שבשדות" כדי

לעודדם לחזקם ולתת להם

הנחיות בקשר למצב?

----------------------------

5. מדוע רק הגר"מ אליהו יצא

בקריאה להתאסף בכותל המערבי

בער"ח האחרון. איפה רבני חב"ד?

-----------------------------


5. ולבסוף שאלת תם, ותקנו

אותי אם העובדות אולי ידועות

לי:


מתי בכלל בזמן האחרון ישבו

הרבנים שלנו ביחד כדי לטכס

עצה בכובד ראש הראוי בנוגע

למצב?

==========================

הרב דרוקמאן לצערנו צודק:

רבני חב"ד נעלמו,

והמוצא הישר יבוא על שכרו!

(ובמקום שיש חילול ה' אין חולקין וכו')
ב' באדר ב' תשס"ח
4. ליעקב מתגובה 2
ציטוט:

"ומה לעשות, שהיום יש לנו אנשים שהקימו אירגונים בשם חב"ד ועושים פעולות שהרבי אף פעם לא דרש ממנו לעשות וגורמים חילול ה'"

כאשר אתה ואלה שאתה מייצג יתחילו לפעול, יהיה להם את הזכות להעביר בקורת על אחרים.
ב' באדר ב' תשס"ח
5. ל4
יעקב רוצה לדעת מה עלינו לפעול?

הוא מתכוון שלא לפעול כמו שהאחרים פועלים!!!!
ב' באדר ב' תשס"ח
6. הרב דרוקמן
כבוד הרב

סוף סוף, אתה מגיע מהמזרחניקים ושם אתה רוצה לסחוף את כל חב"ד

עד שאתה מבהיר את העימדות שלך, שב בשקט

יום אחד אתה מדבר נגד המשחיסתים, למחרת את ה יושב איתם בראש השולחן

יום אחד אתה מדבר נגד וולפא, למחרת אתה נואם איתו בכינוס

את מבולבל, כמו כל המזרחניקים יושבי ארץ הקודש, שהם לא מבינים היתכן שדבר כזה יכול להיות בארץ שלנו, במקום שיש אתחלתא דגאולה?

הם, וגם אתה והמשחיסתים, מחויביים להבין שאין כאן גאולה ר"ל, אלא גלות חושך ומכופל, בלי ממשלה וצבא שמגן עלינו, אלא אבינו שבשמים מגן עלינו בכל עת, ועלינו לפנות אליו בצעקה ובתחנונים רבים שישמור על העם היושב בארץ הקודש.

ושום מחאות בכביש, ולשרוף גלגלים, ופחים, וכל דרך ההיא, לא יעזור, לא לנו ולא לשלימות ארצנו הקדושה.
ב' באדר ב' תשס"ח
7. לא הבנתי

עברתי על כל מילה במאמרו הכואב של הרב דרוקמן ולא מצאתי אפילו פעם שמזכיר את המילה "רבנים".

ג' באדר ב' תשס"ח
8. יעקב
בנוסף על התביעות הנכונות של הרב דרוקמאן ובנוסף לכמה מהתגובות החשובות אולי כדאי שהרב דרוקמאן יכנס כמה מאנ"ש לטכס עיצה ביחד היאך הולכים מרבנים לרבנים ומבקשים שישתפו פעולה לעורר העם בחומר הסכנה. אולי יכנס כמה מאלו שמתקבלים אצל אחינו בנ"י ודברים היוצאים מהלב אולי יכנסו ללב.

הייתי מוסיף לכבוד הרב דרוקמאן (שלא לקנטר ח"ו) שאולי כדאי שכמה מהרבנים החשובים החבדיים ילכו לנחם ולבקר אצל המשפחות שילדיהם נרצחו בידי ימח"ש וכן אצל הפצועים שליט"א. ואולי גם כדאי שיקטסו עיצה ביחד עם הללו (שאף שאין אנו תמים דיעים בכמה עניינים) שיש לצרף כוחות בכל מה שיש שוויון דיעות. והשי"ת יצליח ו"עשייה לעילא".
ג' באדר ב' תשס"ח
9. לתגובה החצופה של 6
עכשיו הבנו:


הרבי זי"ע שנפשו יצאה בדברו

על ארץ ישראל שלימותה ובטחונה

גם הוא היה רח"ל אליבא דשיטתך

...מזרוחניק


(יש לך איפוא חברים ושותפים חזקים לדעה בבני ברק)


ומה הקשר שהרב דרוקמן מדבר

נגד וולפא ויושב איתו ביחד?הרב דרוקמן הוא איש אמת,

וכשהוא סבור שהרב וולפא טועה

הוא חולק עליו, אבל כשהרב

וולפא צודק הוא מתחבר אליו

במאבק.בינתיים כמעט כל רבני חב"ד

(ביניהם הרב סלונים, הרב

הלפרין חברי ביה"ד) השתתפו

בטכס הוצאה לאור של הרמב"ם

שהתקיים אשתקד בירושלים

בהוצאת הרב וולפא.


חלוקת ה"תוויות" (מזרוחניק,

משיחיסט) אך נועדה להסיח את

הדעת מהאדישות הפושעת ואי

העשיה.


חבל שמקום להתייחס לגופו של ענין, כדרך כל הדמגוגים אתה מתייחס לגופו של איש.


תת רמה כבר אמרנו?ג' באדר ב' תשס"ח
10. לגבי מגיב 6, אני מציע לא להיסחף ולהתחיל להגיב

למקרא שורותיו ניכר בעליל שכנראה אין הכותב נמנה על אנ"ש,

ולכל היותר מדובר באיזה "חבדני'ק לייט".


ג' באדר ב' תשס"ח
11. כשכואב צועקים
והרבי בשיחות אמר במפורש
אסור לשתוק ואחד ששותק נושא באחריות
כמה שנאה ורוע יש בתגובה מספר 6
והטענה שלא שצריך להתפלל אינ מגיע מהצד הקדושה
והרבי בעצמו טען כך על אלו שאמרו לו שתפקידנו להתפלל ותו לו
אמר הרבי שזהו היפ ההלכה שאומרת שיש לצאת בחרב ובחנית
ובנידון דידן בהסברה

כמה מזעזע האדישות השוררת במחננו
דוקא אצל מי שקיבל דעת תורה טהורה מהרבי
והדברים כתובים בספר
קראתי ואין עונה

האם אין עונה גם בליובאוויטש
ד' באדר ב' תשס"ח
12. עד מתי?
ואני רק רוצה להביו
מה הקשר לרבנים?

טוב שיש לנו על מה להפיל את האשמה, שהרבנים לא עושים, שהרבנים שותקים וכו'


קום ועשה!!

קום ותצעק נגד!!

קום והנח תפילין לעוד 3 אנשים
או קרא עוד מזמור תהילים.

בהחלט בושה וחרפה ומה יהיה עלינו כשהמצב הוא חמור ואין איש פוצה פה
ועל כך יישר כח גדול לרב דרוקמן שלא יכול לשאת זאת יותר, אבל איפה כולם?
ואם כולם ישנים ניפול גם אנו בתרדמה על ארצנו ?

לא ולא, ותמיד אפשר להפיל על אחרים את המצב, אבל בנו תלוי כיצד יראו הדברים ונעשה לפחות אנו ככל יכולתנו.

ועוד והוא העיקר: מתי תקלטו פה, אנשי הריב והמדון, שלדבר סרה נגד המשחיסטים או המזרחיסטים למיניהם, אין זה הזמן ואין זה המקום, מתי?????!

הרי בגלות אנו ומה מבקשים מאתנו?!

האויב מבחוץ חודר ופולש ואנו בפנים נמשיך להיקרע?

אוייי מה היה לנו?

מדוע זה לא נשמור על אהבה בתוך תוכנו ונפסיק לחפש את הטעויות שעשו המשיחסטים היום או אתמול... וכי כל אלו המוגדרים אנטים, מושלמים הם? גם הם לא תמיד הולכים על פי השיטות שהרבי התווה לנו, ומה דוגמא טובה מזו תהיה אם לא זה שהם יוצאים במילים בוטות ובשנאה כה עזה למשיחסטים?

איפה ראיתם שהרבי כך התייחס ליהודי? גם אם לא דגל בדעותיו?!

הגיע הזמן להגיע להחלטה נחושה שאני ואתה נפסיק עם השנאה התאומית הזאת למשיחסטים או לכל יהודי אחר.
כי יש לנו מספיק שונאים.!

ודי כבר עם זה, הגזמתם!!!

הלוואי שותחזינה עיננו עוד היום בביאת משיח צדקנו!
אמן!
ה' באדר ב' תשס"ח
13. איפה הרבנים? - הנה: אתה!
קראתי נכון? "הרב" דרוקמן!

נו...

לאיזה בדיוק "רבנים" אתה מחכה? קום קרא לאלקיך! האם אין לך דרך אחרת לפנות לבית דין רבני חב"ד מלבד מע"ג אתר שטורעם.

נהייה מצב, שגם הרבנים צועקים "איפה הרבנים"... - אתה הוא "הרבנים"! לך יש השפעה על הבית דין יותר מלמגיב משועמם ב"שטורעם".

ובכלל, הרב דרוקמן - עלה והצלח!
הרגישות שלך והאיכפתיות לעניין, נדירה לצערנו בימים טרופים אלו
ז' באדר ב' תשס"ח