ר' אפרים הי"ד (צילום שמוליק גבירץ), על רקע הלוויתו (צילום: CrownHeights.info)
ר' אפרים הי"ד (צילום שמוליק גבירץ), על רקע הלוויתו (צילום: CrownHeights.info) צילום: עיבוד מחשב: שטורעם
לא מובן מה קרה כאן

קשה להתעלם מן העובדה שהרצח המזעזע פקד את השכונה שעה שמחלוקת חדשה חוצה אותה לשני מחנות (בנימין ליפקין, עלה במחשבה)

עדת חסידי חב"ד בעולם כולו עקבה בשבוע שחלף בתדהמה ובזעזוע אחר הידיעה על הירצחו של הרה"ח ר' אפרים קליין הי"ד.

בשורת הרצח היכתה בכולם כרעם ביום בהיר. על פני השטח, לא היה כל רקע קודם למעשה הנורא והמזעזע. לא היה כל דיווח על מתיחות כלשהי בין השחורים ללבנים בקראון-הייטס או במבואותיה. הכול היה על מי מנוחות. ופתאום, באחת, הפרו את השלווה, שלוש יריות שקיפדו את חיי אחד מיקירי השכונה.

המאורע המזעזע והפתאומי הוליך את הזיכרון אל שרשרת מאורעות שפקדה את 'השכונה', שכונת קראון-הייטס בשנת תשמ"ז. בשבוע אחד נספה בחור צעיר בתאונת דרכים, נמצא פסול בספר התורה ב-770 וסופת סערה קשה פקדה את ברוקלין.

בשיחת קודש מיוחדת שנשא הרבי בהתוועדות יום השבת (ואשר כמדומה לא נדפסה), התייחס הרבי בפירוט ובהרחבה לשלושת המאורעות. הרבי קבע כי יד אחת קושרת בין המאורעות הללו ובין המתרחש בשכונת קראון הייטס באותם ימים.

כשהרבי דיבר על כל אחד מהמאורעות הללו, נקב בפרטי פרטים על מנת להבהיר את עוצמתו של כל אחד מהם. בהתייחס לבחור שנספה, התבטא הרבי בלשון קודשו: אני מכיר את הבחור הזה. אין זאת הפעם הראשונה שהוא נוהג ברכב. הוא יודע היטב לנהוג. והנה, בפתע פתאום, דווקא לו אירעה תאונה שממנה הוא לא יצא בחיים.

ביחס לספר התורה שנמצא פסול, אמר הרבי: אין זאת הפעם הראשונה שקוראים בספר התורה הזה. קראו בו כמה וכמה פעמים ודווקא עתה, דווקא השבוע, נמצא בו פסול באופן שלא התיר את המשך הקריאה בו.

ואף ביחס לסופת הסערה ציין הרבי את העובדה שהסופה 'דילגה' על פני מקומות שונים ודווקא בקראון-הייטס היא היכתה במלוא העוז.

הרבי קבע בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי הלקח הברור משלושת המאורעות הוא חובת ההתחזקות באהבת ישראל תוך כדי שלילה מוחלטת של המחלוקת והפך האחדות. דברי הרבי היו מכוונים באופן ישיר וחד משמעי כלפי מחלוקת עזה שחצתה בעצם אותם ימים את הקהילה בקראון-הייטס.

*

אין איתנו יודע עד מה, ואיש אינו מתיימר להצביע על סיבות שמיימיות שהן כביכול מקור לאירועים קשים.

קשה להתעלם מן העובדה האמורה שהאירוע הקשה פקד את השכונה כששום מתיחות לא הייתה ברקע והחיים זרמו על מי מנוחות. עד לרגע זה אין פענוח מדויק של מהות הרצח והרגעים שקדמו לו.

קשה גם להתעלם מן העובדה שהרצח המזעזע פקד את השכונה שעה שדיווחים שונים מהכא ומהתם יודעים לספר על מחלוקת חדשה שחוצה אותה ואת בניה לשני מחנות, כשבתווך, הרבנים.

דומה שדווקא לעת הזאת, בה מאות רבות מצאו עצמם מלווים חד מן חבריא שחייו נגדעו בלא עת, בימים בהם גורלו של חתן מאנ"ש העומד להינשא לוט בערפל בהיותו נתון מאחורי סורג – שומה על כל אחד ואחד מאנ"ש והתמימים בכלל ותושבי שכונת 'כאן ציווה ה' את הברכה' בפרט להתחזק באחדות אמיתית ואהבת ישראל מלאה.

*

דומה שלא ניתן לסיים דברים הקשורים באירוע הנורא, מבלי להיזכר בדברים נוראים ומבהילים שנשא הרבי ביום ט' אדר ראשון תשנ"ב (שמונה עשר ימים לפני כ"ז אדר), במלאת שבעה לרצח המזעזע של הגב' לאפיין הי"ד, תושבת השכונה, אם לילדים רכים שנרצחה בידי גוי שפרץ לביתה.

"לגמרי לא מובן מה קרה כאן", אמר הרבי, "ואין אל מי לפנות בשאלה, כי כל הנמצאים כאן – או שאינם יודעים כשם שאני לא יודע, או קצת יותר או קצת פחות, ובינתיים הקדוש-ברוך-הוא מעכב, רחמנא ליצלן, היה לא תהיה, את הגאולה האמיתית והשלמה, אפילו לעוד רגע אחד!" - - -

ה' באדר תשס"ו
תגובות
4
1. יש גם לעורר
על התאונה המחרידה שקטלה 3 תמימים, בחורי חמד בזמן שהותם אצל הרבי- הת' גיא ביטון ז"ל, הת' שלמה נחימובסקי ז"ל והת' אור והבה ז"ל תאונה שקיפדה את פתיל חייהם באחת. אפשר לומר שיד הרבה (גם חלק מן המופיעים בכתבה זו) היתה בדבר ומודעים הם לדבר והנכם רואים שלא רק שזה לא מפריע להם בשנתם בלילה אלא העניינים ממשיכים להתגלגל. מצטער אני מר ליפקין על התאמצותך אך "חזקה על תעמולה שאינה חוזרת ריקם" והנני תקווה שבאמת יקחו מי שצריך לקחת (ואני בתוכם) את הדברים האלה לתשומת לבם ויפעלו בכל המישורים הטעונים שיפור ובעז"ה יקוים היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר" "ומחה ה' דמעה מעל כל פנים".
ה' באדר תשס"ו
2. דברי הבל ורעות רוח
מי הוא זה ואיזהו אשר ערב לבו לחשב את חשבונו של עולם? (אני לא מתכוין לספר). איך אתה יכול לבוא ולפסוק דין, כאשר השיחה עצמה שציטטת מדברת על ההיפך הגמור: "לגמרי לא מובן מה קורה כאן". אתה מבין מה הפירוש "לא מובן"? לא בגלל אחדות; לא בגלל אכילת כשר; לא בגלל צניעות; - לגמרי לא מובן.

אולי מספיק לתרץ את הקב"ה. יש אחרים (בבני ברק) שעושים את זה. אנחנו חסידי חב"ד.
ה' באדר תשס"ו
3. קראתי ו..
משה'לע אם לא פותחים את החלון שבו כתבת מה שכתבת זה נראה יותר טוב, למה? כי זה נראה בדיוק כך - דברי הבל ורעות הרוח,משה'לע.
ושכל אחד יפשפש במעשיו כפתגם חז"ל. זכרו! לא בשני הדבר תלוי אלא בי!
ה' באדר תשס"ו
4. זהו בדיוק דבריי, אם לא הבנת אותם, ל - 3
זה בדיוק מה שאמרתי. מותר לכל אחד לשבת בביתו, להחליט החלטה טובה נוספת וכו' - לא לעשות חשבונות בשביל אנשים אחרים, ועוד לחרוץ דין בשל כך.
ו' באדר תשס"ו